Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Białoruskie Zeszyty Historyczne 15 (2001)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Białoruskie Zeszyty Historyczne lub Spisy treści 2001


okładka numeru 15 (2001)


artykuły

Jarosław Nikodem — Uposażenie młodszych Olgierdowiców. Przyczynek do biografii Skirgiełły

Joanna Korch — Stary Kornin jako ośrodek pątniczy i sanktuarium Matki Bożej

Marian Siemakowicz — Polityka polska wobec szkolnictwa białoruskiego w okresie odbudowy państwowości polskiej

Piotr Gursztyn — Białoruś i Białorusini w pracach Leona Wasilewskiego

Віталь Скалабан — Усебеларускі з&39;езд 1917 года: перспективы вывучэння

Таццяна Паўлава — Асноўныя напрамкі знешнепалітычнай дзейнасці БНР у 1918–1920 гг.

Валянцін Мазец — Грамадзянства i межы БНР

Валянціна Лебедзева — Дыпламатычная місія БНР у перамовах з Украінай (1918 г.)

Рыгор Лазько — Спробы заключэння беларуска–польскага саюза ў 1919 г.

Мікола Мязга — Міжнароднапалітычны аспект барацьбы за беларускую дзяржаўнасць у пачатку 1920–х гг.

Сяргей Токць — Барацьба за беларускую дзяржаўнасць на абшарах Гарадзенскай (Берштаускай) пушчы ў 1920–х гадах

Аляксандр Ціхаміраў — Беларусь у палітыцы вядучых дзяржаў Захаду (1914–1945 гг.)

komunikaty

Doroteusz Fionik — Zmiany prawosławnej struktury parafialnejw Bielsku Podlaskim w latach 1839–1867

Уладзімір Ладысеў — Праблемы станаўлення беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове ва ўмовах курсу кіраўніцтва Савецкай Расіі на сусветную пралетарскую рэвалюцыю (снежань 1918 — 1919 гг.)

Ryszard Radzik — Polak, Litwin, Białorusin — ewolucja kryteriów przynależności narodowo–kulturowej w dwóch ostatnich stuleciach

materiały źródłowe

Tomasz Kempa — Nieznany list wojewody witebskiego Jana Zawiszy do arcybiskupa Jozafata Kuncewicza. Przyczynek do wyjaśnienia przyczyn zabójstwa arcybiskupa połockiego

Joanna Januszewska–Jurkiewicz — Przyczynek do losów przywódców „Zielonego Dębu" w świetle sprawozdań Policji Politycznej w Wilnie z lat 1923–1926

recenzje, konferencje

Marek Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo–Wschodniej. Dzieje konfliktów i idei, Warszawa 2000, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN (Eugeniusz Mironowicz)

Гісторыя Беларусі: У 6т., т. 1, Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст. Рэдкалегія: M. Касцюк (гал. рэд.) i інш. — Мінск 2000 (Аляксандр Краўцэвіч)

Аляксей Літвін, Акупацыя Беларусі (1941–1944). Пытаппі супраціву i калабарацыі, Мінск 2000, выд. Беларускі кнігазбор (Eugeniusz Mironowicz)

Вольга Сабалеўская, Спрадвечлыя іншаземцы: старопкі гісторыі гарадзенскіх яўрэяў, Гародня 2000 (Дзмітрый Крывашэй)

Виктор Шадурский, Культурные связи Беларуси со странами Центральной и Западной Европы (1945–1990–е годы) (Дзмітрый Крывашэй)

Budapeszteńska konferencja o językach w Wielkim KsięstwieLitewskim (Ryszard Radzik)
Białowieska konferencja Droga ku wzajemności (Ryszard Radzik)

Konferencja „Problemy historiografii ojczystej” w Grodnie 19–21 stycznia 2001 r. (Sławomir Iwaniuk)