Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Białoruskie Zeszyty Historyczne 22 (2004)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Białoruskie Zeszyty Historyczne lub Spisy treści 2004


okładka numeru 22 (2004)


artykuły

Tomasz Kempa – Prawosławie i unia we wschodnich województwach WKL w koncu XVII w.

Eugeniusz Mironowicz – Kształtowanie się struktury narodowościowej w BSRR (1921–1939)

Siarhiej Tokc – Struktura narodowościowa BSRR według spisów powszechnych (1959–1999)

Bartłomiej Bernacki – Organizacja i funkcjonowanie sowieckiego rynku prasowego na ziemiach północno-wschodnich II RP w latach 1939–1941

Aleksander Karpiuk – Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w latach siedemdziesiątych

Grażyna Zarzecka – Preferencje wyborcze Białorusinów zamieszkujących Białostocczyznę na podstawie wyborów parlamentarnych w latach 1991–2001

komunikaty

Eugeniusz Mironowicz – Szlachta i magnateria białoruska wobec unii lubelskiej

Дзмітрый Крывашэй – Насельніцтва нямецкага паходжання ў Беларусі ў 1941-1944 гадах

Анатоль Трафімчык – Зводная табліца дэмаграфічных ацэнак Віленшчыны першай паловы XX стагоддзя:
нацыянальны аспект (лакалізацыя вакол тэрыторый, якія адышлі Літве ў 1939 і 1940 гг.)

materiały źródłowe

Tomasz Kempa – Nieznane listy biskupów unickich do kanclerza Lwa Sapiehy – źródła ukazujące sytuacje wyznaniową w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszej połowie XVII wieku

Arkadiusz Czwołek – Listy Zygmunta III, króla polskiego do Lwa Sapiehy, kanclerza litewskiego z lat 1598–1622

materiały biograficzne

Сяргей Марозаў – Ігнат Анацэвіч: старонкі біяграфіі

recenzje, konferencje

Marzanna Kuczyńska, Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczypospolitej. Ewolucja gatunku – specyfika funkcjonowania, Szczecin 2004 (Antoni Mironowicz)

Antoni Mironowicz, Józef Bobrykowicz, biskup białoruski, Białystok 2003 (Piotr Chomik)

Henryk Szczerbiński, Ludność niemiecka w Polsce w latach 1945–1980. Sytuacja ekonomiczna prawna i polityczna, Warszawa–Toruń 2003 (Eugeniusz Mironowicz)

Joanna Gierowska-Kałłaur, Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919 – 9 września 1920), Warszawa 2003 (Eugeniusz Mironowicz)

informacje

Artykuły, komunikaty, materiały biograficzne i materiały źródłowe zamieszczone w „Białoruskich Zeszytach Historycznych” w numerach 1–20 (1994–2003) (Wiesław Choruży)