Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Biuletyn Historii Sztuki 3-4/2000

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Biuletyn Historii Sztuki lub Spisy treści 2000


okładka numeru 3-4/2000


ARTYKUŁY I KOMUNIKATY

PIOTR PIOTROWSKI, Sztuka w czasie końca utopii

JOANNA SOSNOWSKA, Naturalizm nie do przezwyciężenia

AGATA JAKUBOWSKA, „I po co ten feminizm? ". O feministycznej historii sztuki

KRYSTYNA BARTNIK, Nowa gnoza i elementy transcendentalizmu w niemieckiej grafice
i rysunku dwudziestolecia międzywojennego (ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroclawiu

MARGARET GARLAKE, HenryMoore as Cold Warrior

MAŁGORZATA DĄBROWSKA-SZELĄGOWSKA Polscy moderniści wobec Rodina.
Dwie poetyki kreacjonistyczne

JOLANTA POLANOWSKA, Kazimierz Pochwalski, portrecista cesarza Franciszka
Józefa 1

WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI, Nieznany portret Józefa Ignacego Kraszewskiego

IZYDOR GRZELUK, Polskie meble. Konkurs na sypialnię

WOJCIECH WALANUS, Matka Boska Bolesna ze Zdzięciola jako przyklad oddzialywania
sztuki Mistrza Pawla

POLEMIKI RECENZJE OMÓWIENIA

JACEK TYLICKI, Obraz Strobla w Prado -Misterium Fascinosum

IRMA KOZINA Frederic .l. Schwarz, Form Follows Fetish: Adolf Behne and the Problem
ofSachlichkeit. „OxfordArt Journal" 02. 1998

KONRAD NAWROCKI, „Rzeźba elblctska okolo 1500 roku ". Muzeum w Elblqgu
czerwiec-wrzesień 1998

GRZEGORZ KUMOROWICZ, „Sztuka konserwacji ". Muzeum Warmii i Mazur w Olszty-
nie, październik 1998 - marzec 1999

ANNA BENTKOWSKA, John Singer Sargent. Londyn, Waszyngton, Boston, 1998-1999

JERZY MIZIOŁEK Tradycja antyku w sztuce XX wieku. Matisse. „La revelation m 'est
venue de l'Orient". Firenze 1997

ELIZABETH CLEGG, The White Doors and The Glass Roof The Interiors ofHammershei
and Spilliaert. Paris 1997-1998

JOANNA SOSNOWSKA, Katarzyna Kobro (1898-1951). Wsetnct rocznicę urodzin

MAŁGORZATA SZAFRAŃSKA, Inessa I. Swirida, „Sady wieka filozofow w Polsze ".
Moskwa 1994

ELEONORA BERGMAN, Maria i Kazimierz Piechotkowie, „Bramy nieba. Bóżnice
drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej ". Warszawa 1996

PIOTR PASZKIEWICZ Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku. Materialy sesji naukowej
Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt. „Tragedia polskich cerkwi ". Rzeszów 1997

MARIA POPRZĘCKA, Polacy na Biennale Sztuki w Wenecji

KATARZYNA MURAWSKA-MUTHESIUS, Matthew Cullerne Bown, „Socialist Realist
Painting ". New Haven, London 1998

Ernst Barlach. Artist of the North. Wystawa dziel Barlacha w Muzeum Narodowym
w Gdańsku, 1999 - oprac. Małgorzata Kierkus

Gil. R. Smith, „Pompeo Ferrari: A Disciple of Carlo Fontana in Poland ". [W:] „An
Architectural Progress in the Renaissance and Baroque Sojourns In and Out of Italy ".
Essays in Architectural History Presented to Helmut Hager on his Sixty-sixth Birthday.
Pennsylvania 1992 - oprac. Andrzej Kusztelski

Janusz Miliszkiewicz„, Gniazda rodzinne ", Warszawa 1998 - oprac Irena Bal

KRONIKA NAUKOWA KALENDARIUM

MARIA GLIŃSKA, KRYSTYNA KROMAN, „Kultura i sztuka Szczecina 1800-1945",
Seminarium naukowe Szczecińskiego Oddzialu SHS, Szczecin 1998

ANDRZEJ LASKOWSKI Międrynarodowa konfrencja „Julian Zachariewicz i znaczenie
jego dzialalności w przededniu XXI stulecia ", Lwów 1998

Kalendarium 1-11 kwartal 1998 - oprac. A. Kostrzyńska-Miłosz

Autorzy fotografii

Wydawnictwa lnstytutu Sztuki PAN