Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Biuletyn Historii Sztuki 3-4/2008

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Biuletyn Historii Sztuki lub Spisy treści 2008


okładka numeru
3-4/2008

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY

Anthony Cutler
Mistaken Novelty: Problems of ivory carving in the Christian East (12th and 13th centuries)

JAN KLÍPA
The Madonna of Vyšší Brod and the Madonna of Wrocław and their Donors

MICHAŁ WARDZYŃSKI
Marmury i wapienie południowoniderlandzkie na ziemiach polskich od średniowiecza do 2. poł. XVIII w. Import i zastosowanie w małej architekturze i rzeźbie kamiennej

EWA KORPYSZ
Renesansowe sakrarium w kościele parafialnym Dobromilu

JANUSZ NOWIŃSKI
Nagrobek opata-mecenasa Mikołaja Antoniego Łukomskiego w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą

JOANNA M. ARSZYŃSKA, MAREK R. GOGOLIN
Trudne dziedzictwo - luterańskie. Zabytki w kościołach mazurskich. Zarys problematyki konserwatorskiej na wybranych przykładach

JOANNA SZCZEPIŃSKA-TRAMER
Pankiewicz o malarstwie niderlandzkim XV wieku

JOANNA SZCZEPIŃSKA-TRAMER
Józefa Pankiewicza epizod z lustrami

PRZEMYSŁAW STROŻEK
Futuryzm w muzeum. Włochy przed jubileuszem stulecia ruchu futurystycznego

IWONA LUBA
Malarstwo monumentalne II Rzeczypospolitej

TADEUSZ ZADROŻNY
Okiem Freya i Grundmanna.O wystawie Kunstwerke und Kunstdenkmäler im ehemaligen Polen otwartej w październiku w 1939 r.

ANDRZEJ KSIĄŻEK
Historia polskiej sztuki Władysława Tatarkiewicza

RECENZJE

MICHAŁ KURZEJ
Jerzy Kowalczyk, Świątynie późnobarokowe na Kresach. Kościoły i klasztory na Rusi Koronnej, Warszawa 2006

BEATA GAJEWSKA
Róża Kąsinowska, Dobrzyca. Fortalicja - Pałac - Muzeum. Dobrzyca 2008 JERZY MIZIOŁEK, Złoty Dom Nerona. Wystawa w 200-lecie śmierci Franciszka Smuglewicza. Koncepcja wystawy i katalogu Justyna Guze, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2008

MONIKA DĄBKOWSKA
Ekspresjoniści w Wuppertalu. Von der Heydt-Museum, Wuppertal, 6 maja - 30 września 2007

JAN MOTYKA
Panek - Gielniak. Życie - przyjaźń - sztuka, korespondencja 1962-1972. Oprac. Elżbieta Dzikowska i Wiesława Wierzchowska, Warszawa 2005

KRONIKA

Sesja naukowa w Muzeum: .Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy.- oprac. Marta Karalus

LISTY DO REDAKCJI

KATARZYNA MIKOCKA-RACHUBOWA
Nowe badania nad Canovą