Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki 1 (40) 2000

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki lub Spisy treści 2000


okładka numeru 1 (40) 2000


Translations Contents

ARTYKUŁY

Tumba wojciechowa
Późnogotycka tumba św. Wojciecha, autorstwa Hansa Brandta,
z katedry w Gnieźnie - jej historia i konserwacja
The Late Gothic Tomb of St Adalbert by Hans Brandt
from the Cathedral in Gniezno - History and Conservation
PIOTR NIEMCEWICZ

Drzwi gnieźnieńskie
Romańskie drzwi brązowe z katedry Wniebowzięcia Marii Panny
i św. Wojciecha w Gnieźnie - problematyka technologiczno-warsztatowa i konserwatorska
The Romanesque Bronze Door in the Cathedral
of the Assumption of the Virgin Mary and St. Wojciech (Adalbert) in Gniezno - Technological, Technical and Conservation Issues
JANUSZ KRAUSE, ALINA TOMASZEWSKA - SZEWCZYK

Płyta gnieźnieńska
Gnieźnieńska płyta nagrobna z inskrypcją z około tysięcznego roku
The (iniezno Tombstone with an Inscription Dated ca. 1000 A.D.
WŁADYSŁAW ZALEWSKI, MIECZYSŁAW STEC

Stabilizacja werniksów damarowych
Metoda werniksów wielowarstwowych (dwuwarstwowych)
Stabilisation of Dammar Varnishes. Multilayer (Bilayer) Varnishing Method
JULITA JAKUBIAK, MARIA NOWAKOWSKA

Badania drewna
Właściwości higroskopijne drewna pochodzącego z sarkofagów egipskich
Hygroscopic Properties of Wood from Egyptian Sarcophaguses
KATARZYNA KOZAKIEWICZ, PAWEŁ KOZAKIEWICZ

Ogrzewanie w kościołach
Heating Systems in Churches
BOGUMIŁA J. ROUBA

KOMUNIKATY

Konserwacja elewacji kościoła
p.w. Sw. Marcina w Kazimierzu Biskupim
Conservation of the Facade of St. Martin&39;s Church
in Kazimierz Biskupi
ANDRZEJ MILLER, JACEK RODZIEWICZ, MAREK KOŁYSZKO

Tynki i farby
z oferty firmy Tegola Polonia Ltd.
Plasters and Paints Produced by Tegola Polonia Ltd.
JERZY CIABACH

Deir al-Surian 2000
Chrześcijańskie manuskrypty z klasztoru Deir al-Surian (Egipt)
Christian Manuscripts from the Monastery Deir al-Surian (Egypt)
ELIZABETH SOBCZYŃSKI

Szerokie spektrum barwy w dziełach sztuki na papierze
5-9 październik 1999 Chicago
The Broad Spectrum: The Art and Science of Conserving Coloured
Media on Paper 5-9 October 1999, Chicago
ELIZABETH SOBCZYŃSKI

„Eurodendro&39;99”
Konferencja Europejskiej Grupy Roboczej Dendrochronologii
Conference of the European Working Group
for Dendrochronology „Eurodendro&39;99”
TOMASZ WAŻNY

Blue Shield
Konwencje Międzynarodowe dotyczące ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktów zbrojnych oraz działalność organizacji Blue Shield
International Convention Concerning the Protection of Cultural Property in the Event of Warfare and the Functioning of the Blue Shield Organization
ANNA MICHAŚ

W setną rocznicę urodzin profesora Jana Zachwatowicza
EWA ŚWIĘCKA

Uczelnie konserwatorskie w Europie
Conservation Colleges in Europe
EWA RÓZALSKA

GARŚĆ WSPOMNIEŃ...
Pamięci Marii Erdman-Przełomiec
EWA OLKOWSKA

Kamień spada nam z serca
A Weight off the Breast
PIOTR PARANDOWSKI

KRONIKA

Kronika
Redakcja: EWA RÓŻALSKA