Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki 2 (41) 2000

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki lub Spisy treści 2000


okładka numeru 2 (41) 2000


Translations Contents

Techniki jądrowe w ochronie zabytków
Nuclear Techniques in Conservation of Historic Monuments
EWA PAŃCZYK, MARIA LIGĘZA, LECH WALIŚ, ANTONI KALICKI

Martwa natura
w Europie Środkowej w XVI-XV1II wieku.
Artyści - tematy - kierunki interpretacji
Still Life in Central Europe in the 16th-18th Centuries.
Artists - Subjects - Interpretation Trends
DARIUSZ KACPRZAK

Szczepłocki ikonostas
Konserwacja ikonostasu w cerkwi Archikatedralnej w Przemyślu
The Szczepłoty Iconostasis. Conservation of the Iconostasis
in the Archdiocesan Orthodox Church in Przemyśl
WOJCIECH KOZAK

ICAPWA

Apel organizacji Europa Nostra, ECOVAST i Förderkreis Alte Kirche
Appeal by Europa Nostra, ECOVAST & Förderkreis Alte Kirchen
for the better protection of wooden churches in Poland
Dokument II Spotkania Grupy Roboczej

Program ICAPWA
Zintegrowana Konserwacja-Restauracja Polichromowanych Zabytków Budownictwa Drewnianego
Integrated Conservation-Restoration of Ancient Polychromed Wooden Architecture

Instalacje alarmowo-ochronne
Wnioski z doświadczeń norweskich, dotyczących realizacji instalacji alarmowo-ochronnych w zabytkowych drewnianych kościołach - do ewentualnego wykorzystania na terenie Polski
Alarm and Security Systems
DOMINIK MĄCZYŃSKI

Przyczynki do sposobów konserwacji starych, drewnianych kościółków
Contributions to Methods of Conservation of Small Old Wooden Churches
JACEK KOZIŃSKI

Projektowanie
jako podstawa optymalizacji nakładów i usprawnienia polityki konserwatorskiej
Design in the Optimisation of Outlays and the Improvement
of Conservation Policy
MIECZYSŁAW STEC

Strategia decyzyjna i projektowanie konserwatorskie na tle przeglądu teorii i doktryn konserwatorskich
The Strategy of Project Decision Making Considering General Conservation Theories and Tenets
IWONA SZMELTER

KOMUNIKATY

Źródła mobilne w dezynfekcji radiacyjnej obiektów zabytkowych
i muzealnych
Mobile Irradiation Units in Disinfection of Historic Objects
and Museum Exhibits
JAN PERKOWSKI

Ołtarz Świętego Krzyża w Bazylice Mariackiej w Krakowie
- krótka relacja z prac konserwatorskich
The Holy Cross Altar in the St. Mary Basilica in Kraków
- a short report on conservation work
WITOLD KASPRZYK

Edukacyjna rola konserwatora archiwalnego
JAROSŁAW SIANKO

Wielkopolskie Stowarzyszenie Konserwatorów Dzieł Sztuki
KATZRZYNA MĘCZYŃSKA

ETYKA

Zasady postępowania etycznego w ochronie dóbr kultury
BOGUMIŁA J. ROUBA

Prawo własności i ograniczenia w jego wykonaniu
TADEUSZ ROUBA

Kodeks etyki zawodowej konserwatorów-restauratorów dzieł sztuki
JERZY WOLSKI

Post scriptum do dyskusji o kodeksie konserwatora dzieł sztuki
IWONA MAGDALENA PERKOWSKA

DYSKUSJA

Uwagi na temat Projektu Schematu Dokumentacji Konserwatorskiej

WŁADYSŁAW ZALEWSKI
EDWARD KOSAKOWSKI
MIECZYSŁAW STEC
DOROTA BIAŁEK
DANUTA ŻANKOWSKA
RYSZARD ŻANKOWSKI
IWONA TRZASKALIK - KOTLARCZYK
BOGUMIŁA J. ROUBA
JOANNA ARSZYŃSKA

Uwagi na temat Projektu Cennika

BARBARA SYRZISTIE

SPRAWOZDANIA

Międzynarodowy Salon Sztuki Restauracji i Konserwacji
Dóbr Kultury i Środowiska w Ferrarze
EWA PARANDOWSKA, MARCIN KOZARZEWSKI

International Conference on Fire Protection of Cultural Heritage
Saloniki, 1-2 czerwca 2000
DOMINIK MĄCZYŃSKI

3. Targi Konserwacji Zabytków i Dzieł Sztuki
Kraków, 18-20 maja 2000
JOANNA ZAJĄCZKOWSKA-KŁODA

Metody i środki do dublowania obrazów na płótnie od czasów powojennych do chwili obecnej
Toruń, 11-12 maja 2000
DARIUSZ MARKOWSKI

Współpraca pomimo granic
BARBARA ZIEMNICKA

Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP

RECENZJE - ESEJE

„Metody powstrzymujące niszczenie malowideł ściennych”, Andrzej Mazur
MARIA OSTASZEWSKA

„Im Feuer vergoldet”, Kilian Anheuser
SŁAWOMIR SAFARZYŃSKI

Siena
Sienna
PIOTR PARANDOWSKI

KRONIKA

Kronika
Opracowały: EWA RÓŻALSKA, JULIA SOWIŃSKA