Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki 3-4 (54-55) 2003

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki lub Spisy treści 2003


okładka numeru 3-4 (54-55) 2003


ARTYKUŁY

Etymologia etyki konserwatora-restauratora dzieł sztuki
MIECZYSŁAW STEC

Projektowanie konserwatorskie – jako droga do lepszego porozumienia między konserwatorem a zleceniodawcą
MIECZYSŁAW STEC

Mikroskopia fluorescencyjna UV w badaniu przekrojów warstw malarskich. Wpływ niektórych pigmentów na fluorescencję spoiw
ZUZANNA ROZŁUCKA, JOANNA ARSZYŃSKA

Historia, ikonografia i konserwacja epitafijnego (?) obrazu tablicowego z XVI wieku
ANNA KARWOWSKA

Secesyjna stolarka drzwi zewnętrznych w Krakowie
ANNA JANICKA

Deterioracja obiektów kamiennych i metody jej zapobiegania
MAREK W. LORENC

Diamentowa Sutra ze zbiorów Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w kontekście historycznym i artystycznym buddyjskich ksiąg pochodzących z terenu Azji Środkowej
AGNIESZKA HELMAN-WAŻNY

KOMUNIKATY

Konserwacja jedwabnego szkaplerza z krypty grobowej kościoła Św. Mikołaja w Świebodzinie
MAŁGORZATA PRONOBIS-BOBOWSKA, JOLANTA CZUCZKO

Sztuka konserwacji przeciw barbarzyństwu
MAŁGORZATA RAJEWSKA

Egipski kartonaż kapłana Amenhotepa
IZABELA UCHMAN-LASKOWSKA

Konserwacja polichromowanych desek stropowych z kościoła w Haczowie oraz aranżacja stropu nawy z włączeniem zachowanych gotyckich desek
SŁAWOMIR STĘPIEŃ, BARBARA CZAJKOWSKA-PALUSIŃSKA

Tapiseria Porwanie Heleny
MAŁGORZATA PODKAŃSKA, MARIOLA RATAJCZYK

Salomon przyjmujący królową Saby Pietra Dandiniego
Prace badawcze i konserwatorskie
SŁAWOMIR MAJOCH

Gotycka Pieta Szreńska.
Styl, historia, problemy konserwacji dzieła
DAMIAN LIZUN

Rozwarstwienie metodą „suchą” dwóch malowideł olejnych wykonanych na podobraziu drewnianym:
Memento mori (XVIII/XIX w.?) i Św. Jerzy (1663).
Osadzenie oddzielonej warstwy malarskiej na nowym podłożu
ANNA SĘKOWSKA

Świnoujście. Wielopłaszczyznowość działań miastotwórczych (projektowych i wykonawczych). Historia budowy miast
ALICJA BIRANOWSKA-KURTZ

Konserwacja głównej bramy wejściowej soboru Świętego Włodzimierza w Kijowie
JULIA STRILENKO, NADIJA POLACKOWA, ROMAN GUCULIAK, ALEKSANDER ROMANCZENKO

Wybrane żółte laki – właściwości fizykochemiczne
MAŁGORZATA GÓRZYŃSKA, JUSTYNA OLSZEWSKA-ŚWIETLIK

Metody pomiaru wilgotności drewna
PIOTR MAŃKOWSKI, ELŻBIETA PILECKA-PIETRUSIŃSKA

Atrakcja turystyczna – konserwacja materii i idei
EWA ŚWIĘCKA

SPRAWOZDANIA

Materiały do konserwacji i restauracji malarstwa: werniksy i spoiwa retuszerskie
ELŻBIETA SCHMIT-NAUD

Oczyszczanie powierzchni – materiały i metody, Dusseldorf 29.09.-4.10.2003.
MARCIN KOZARZEWSKI

X Kongres IADA w Getyndze
IZABELA ZAJĄC

Wystawa: Drewniana Architektura Sakralna Europy Centralnej
MILOS DUDAS

Dzieło sztuki a konserwacja, Ogólnopolska sesja naukowa SHS, Kraków 20-22.11.2003