Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki 3 (42) 2000

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki lub Spisy treści 2000


okładka numeru 3 (42) 2000


Translations Contents

ARTYKUŁY

Obraz na desce Imago Pietatis Miguela Ximéneza
- w świetle badań technologicznych

Technological Studies of Imago Pietatis
- a Panel Painting by Miguel Ximénez
ZOHA KASZOWSKA, KAZIMIERZ KUCZMAN, MARIA LIGĘZA, JAN RUTKOWSKI

Niektóre zielone i niebieskie pigmenty syntetyczne:
malachit i zasadowe chlorki miedzi

Some Green and Blue Synthetic Pigments:
Malachite and Alkaline Copper Chlorides
JOANNA TRABSKA, ADAM GAWEŁ, BARBARA TRYBALSKA

KOMUNIKATY

Zaprawy Złoty Wiek firmy ATLAS
Badania dla zastosowań konserwatorskich
Evaluation of Atlas Golden Age Mortars for use
in Historic Monument Conservation
DOROTA SOBKOWIAK

Piaski dla konserwatorów
Sands for Conservators
TADEUSZ JASAK

O Matejce inaczej
A New Look at Matejko
MAŁGORZATA BUYKO

XV-wieczne retabulum szafowe
- technika i technologia
A 15th century Retable Case
- Technique and Technology
ELŻBIETA PILECKA-PIETRUSIŃSKA, EWA WRÓBEL, AGNIESZKA CZUBAK, MAREK ŚWIĘCKI

ESEJE

Paryż
Paris
PIOTR PARANDOWSKI

DYSKUSJA

P.S.
do Kodeksu Zawodowego Konserwatorów-Restauratorów Dzieł Sztuki Jerzego Wolskiego
na kanwie Post scriptum do dyskusji o kodeksie konserwatora dzieł sztuki
Iwony Magdaleny Perkowskiej
JERZY WOLSKI

KRONIKA

Kronika
Redakcja: EWA RÓŻALSKA