Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki 3 (46) 2001

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki lub Spisy treści 2001


okładka numeru 3 (46) 2001


Translations Contents

Dorobek naukowy Marii Ligęzy

Badania technologiczne z Kolekcji Lanckorońskich
ZOFIA KASZOWSKA

MARIA LIGĘZA
a badania technologiczne wawelskich obrazów z kolekcji Lanckorońskich
Maria Ligęza and the Technological Studies of the Wawel Lanckoroński Painting Collection
KAZIMIERZ KUCZMAN

...bo ten, kto odszedł, nie wraca już nigdy
EWA PAŃCZYK

ARTYKUŁY

Malowidło Bartola di Fredi „Św. Augustyn”
- budowa i technika wykonania
Structure and Technique of „St Augustine” by Bartolo di Fredi
MARIA LIGĘZA, ZOFIA KASZOWSKA, JAN RUTKOWSKI

Wspomnienie o Marii Ligęzie
Memory of Maria Ligęza
GRAŻYNA BASTEK, GRZEGORZ JANCZARSKI

Obrazy Michele Marieschiego
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie w świetle nowych badań technologicznych
Paintings by Michele Marieschi in the Collection of National Museum in Warsaw in the Light of New Technological Research
GRAŻYNA BASTEK, GRZEGORZ JANCZARSKI

Rozwarstwianie malowideł sztalugowych na podłożu drewnianym
The Delamination of Easel Paintings on Wooden Supports
MARIA LEMPART-GERATOWSKA

KOMUNIKATY

Tryptyk gotycki
badania technologiczne gotyckiego tryptyku z Matką Boską Apokaliptyczną, św. Katarzyną i św. Barbarą z Bazyliki Katedralnej we Włocławku
Technological Studies on a Gothic Triptych with Apocalyptical Virgin Mary, Saint Catherine and Saint Barbara from Włocławek Cathedral
ELŻBIETA BASIUL

Materiały do retuszy malowideł ściennych na tynku
Stosowane dawniej i dziś
Materials for Retouching Plaster Wall Paintings Used Today
and in the Past
MICHAŁ MATUSZCZYK

Rekonstrukcja attyki
w krużgankach kościoła Najświętszej Marii Panny w Toruniu
The Reconstruction of the Attic in the Cloisters of the Church
of the Blessed Virgin Mary in Toruń
ANDRZEJ MILLER, TADEUSZ PORĘBSKI, MAREK KOŁYSZKO

Drewniane kościoły na Słowacji i ich ochrona
Wooden Churches of Slovakia and their Preservation
MILOŠ DUDÁŠ

January Suchodolski „Obrona fortecy”
WALENTYNA WOLNIEWICZ, ANATOLIJ TARNOWSKI

RELACJE - RECENZJE

SacroExpo w Cenrtum Targowym Kielce
„Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wyposażenia Kościołów,
Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO”
30.05-1.06. 2001, Kielce

Znawcy o znawstwie i smaku w sztuce
„Smak artystyczny i znawstwo sztuki”
23-24 marca 2001, Toruń
MAŁGORZATA WAWRZAK

Odpowiedź czy raczej unikanie odpowiedzi?
Jeszcze raz o „Pierwszej pomocy dla zabytków archeologicznych”
Answer or refusal to answer? Once more on the Polish „First Aid for Finds”
PAUL M. BARFORD

ESEJE

Symetria
PIOTR PARANDOWSKI

DOKUMENTY

Lista Rzeczoznawców
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowaego

KRONIKA

Kronika
Opracowała: EWA RÓŻALSKA