Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki 4 (43) 2000

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki lub Spisy treści 2000


okładka numeru 4 (43) 2000


Translations Contents

ARTYKUŁY

Kosciół Pokoju w Świdnicy
Konstrukcja dachowa i jej restauracja
The Roof Frame of the Church of Peace in Świdnica
and its Restoration
ULRICH SCHAAF

Mikroklimat
w zabytkowym drewnianym kościele w Dębnie Podhalańskim
Microclimate in the Historie Wooden Church in Dębno Podhalańskie
ROMAN KOZŁOWSKI

Badania drewna
Wykorzystanie chromatografii HPLC do oceny dwustopniowej impregracji drewna wykopaliskowego poliglikolami etylenowymi
Application of HPLC in Assessment of two-step Impregnation with Polyethylene Glycols of Wooden Objects
Retrieved from Archaeological Excavations
LESZEK BABIŃSKI, JAN POSKROBKO

Rekonstrukcja obrazów
Kopie skradzionych obrazów Domenica Tintoretta z kościoła parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie
Copies of Stolen Paintings by Domenico Tintoretto
from the Parish Church of the Transfiguration in Tarnogród
MACIEJ FILIP

KOMUNIKATY

„Sztuka malarska” Jana Vermeera van Delft
Wokół sporu interpretacyjnego
„The Allegory of Painting” by Jan Vermeer van Delft.
A Debate on the Interpretation
DARIUSZ KACPRZAK

Maszyna do uzupełniania masą papierową obiektów dużego formatu
A Machine for Filling Voids in Large Format Objects with Paper Pulp
DARIUSZ SUBOCZ

Dendrochronologiczne datowanie zabytków budownictwa
Dendrochronological Dating of Historic Buildings
TOMASZ WAŻNY

Europa „Wspólne Dziedzictwo” - program: „Kultura drewna”
„Europe - Common Heritage” - „Wooden Culture” Programme
DOMINIK MĄCZYŃSKI

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA KONSERWATORSKA
„Kraków 2000”
Ochrona architektonicznego dziedzictwa kulturowego
ANDRZEJ KADŁUCZKA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA KONSERWATORSKA
„Kraków 2000”
OPRACOWAŁ: IRENEUSZ PŁUSKA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA KONSERWATORSKA
„Kraków 2000”
Referat programowy VIII Sekcji tematycznej
- Zabytki Ruchome i Elementy Wystroju
IRENEUSZ PŁUSKA

KARTA KRAKOWSKA 2000
Pryncypia konserwacji i restauracji dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego

Międzynarodowy Komitet Blue Shield
Działania na rzecz ochrony światowego dziedzictwa kulturowego
Working to Protect the World&39;s Cultural Heritage:
The International Committee of the Blue Shield
GEORGE MACKENZIE

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Akademia Sztuk Pięknych w Zagrzebiu
The Art Conservation Department at the Academy of Fine Arts
in Zagreb
SUZANA DAMIANI

RECENZJE

„Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych”
red. Z. Kobyliński
PAUL BARFORD

Złota Nubia
PIOTR PARANDOWSKI

KRONIKA

KRONIKA
Opracowały: EWA RÓŻALSKA, MARTA WYPYCH