Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Borussia 23 (2000)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Borussia lub Spisy treści 2000


okładka numeru 23 (2000)


Kod narodowy
Obce dziedzictwo


Robert Traba
wstęp

Jerzy Szacki
Refleksje o polskości

Janusz A. Majcherek
Wielowymiarowa tożsamość w wielokulturowej przestrzeni

Natalia Borowska
Wschodniopruski „Titanic”

Mit Mazur, Warmii i Prus Wschodnich

Kazimierz Brakoniecki
Dom i świat albo mit i rzeczywistość Warmii i Mazur

Hubert Orłowski
Kapitał kulturowy versus kapitał symboliczny.
O Warmii z południa jako małej ojczyźnie

Stefan Chwin
Pochwała mobilności

Oleg Głuszkin
List do Boga

Maciej Cisło
Poezje

Gintaras Grajauskas
Wiersze

Rzeczywistość: globalizacja, codzienność

Aleksander Smolar
Niemcy-Rosja. Stare obawy i nowe nadzieje
na początku XXI wieku

Potrzeba i przeszkody regionalnej współpracy
w Europie Środkowo-Wschodniej - dyskusja
(Sokrat Janowicz, Aleksander Smolar, Antoni Soduła,
Robert Traba, Andreas Lawaty, Leszek Szaruga, Leszek Żyliński, Jarosław Kurski, Cezary Obracht-Prondzyński, Krzysztof Czyżewski, Klemens Baranowski, Andre Drewelowski)

Zbigniew Chojnowski
Szara nasza kraina

Elżbieta Tarkowska
„Lepiej mieli jak w Ameryce”
Spojrzenie na przeszłość PGR-ów

Społeczeństwo postpegeerowskie (postkołchozowskie)
- ludzka katastrofa i jej wymiar ekonomiczny - dyskusja

Poezja

Patrycja Smit

Recenzje

Andrzej Wojciechowski
Zakopali Jurka w samotność...

Wacław Sobaszek
Święte góry

Zbigniew Chojnowski
Europejczyk i Niemcy (G. Ritz, Polskie spotkania z Niemcami. Jarosław Iwaszkiewicz i Stefan George, tłum. M. Łukasiewicz,
wybór i układ antologii Iwaszkiewiczowska Germania: G. Ritz i M. Bojanowska, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Podkowa Leśna 1998)

Piotr Piaszczyński
Światło, cień i krew
(M. B. Kielar, Materia Prima, Poznań 1999)

Włodzimierz Kowalewski
O „Szkicach małych i mniejszych” Piotra Piaszczyńskiego
(P. Piaszczyński, Szkice małe i mniejsze, Olsztyn 1999)

Piotr Siwecki
Czytanie jako źródło znaczenia
(P. Siemion, Niskie Łąki, Warszawa 2000)

Zbigniew Chojnowski
Silva rerum z Lutr na Warmii
(A. Soduła, Szkice o sztuce i kulturze, Elbląg 1999)

Ewa Starzyńska-Kościuszko
Polski Herder
(J. Tuczyński, Herder i herderyzm w Polsce, Gdańsk 1999)

Magdalena Bartoś
Niderlandy i Polska
(L. Thijssen, 1000 Jaar Polen en Nederlanden, Zutphen 1992;
L. Thijssen, Polska i Niderlandy: 1000 lat kontaktów,
tłum. Zespół pod red. J. Kocha, Zutphen 1997)

Katarzyna Korzeniewska
Römer
(J. Sawicki, Michał Römer a problemy narodowościowe
na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego,
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 1998)

Leszek Żyliński
Ambiwalencje modernizacji
(Nazizm, Trzecia Rzesza a procesy modernizacji,
wybór i opracowanie H. Orłowski, tłum. M. Tomczak,
Poznań 2000)

Zbigniew Chojnowski
Jak nas piszą
(warmińsko-mazurskie uwagi do „przewodnika encyklopedycznego” Literatura polska XX wieku)
[Literatura polska XX wieku, PIW, Warszawa 2000]

Raporty

Sprawozdanie z drugiego posiedzenia Grupy Kopernika

Przezwyciężanie obcości:
Kaliningrad jako rosyjska enklawa wewnątrz
Unii Europejskiej

Kronika