Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Cwiszn. Żydowski kwartalnik o literaturze i sztuce

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Sztuka Mniejszości narodowe

papierowe kwartalniki
zawieszone
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2010 2011 2012 2013 2014


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.cwiszn.pl/
e-mail: redakcja@cwiszn.pl
red. nacz.: Karolina Szymaniak
redakcja: Barbara Klicka, Katarzyna Kazimierowska, Agata Kondrat, Natalia Krynicka, Anna Szyba, Marek Tuszewicki, Anna Tenenbaum
adres: Pl. Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa
tel: +48 22 620 30 36, 620 30 37, 520 30 38,
fax: (+48 22) 620 05 59

Kontakt z wydawcą

wydawca: Fundacja Shalom
adres: Pl. Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa
tel: +48 22 620 30 36, 620 30 37, 520 30 38,
fax: (+48 22) 620 05 59
e-mail: redakcja@cwiszn.pl
ISSN: 1230-2155
rok założenia: 2010
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format:
objętość:
nakład:

Opis

Czasopismo Cwiszn. Żydowski kwartalnik o literaturze i sztuce poświęcone jest szeroko pojętej kulturze jidysz oraz jej związkom z kulturą polską. Kwartalnik zajmuję się nie tylko historią, ale też współczesnością: literaturą, językiem, sztuką. Wydawcą pisma jest Fundacja Shalom. Czasopismo dofinansowywane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego: Promocja czytelnictwa. Rozwój czasopism kulturalnych.

Prenumerata

  • Prenumerata krajowa

numery 1/2, 3 i 4 - 44 zł Fundacja Shalom pokrywa koszty wysyłki dla indywidualnych prenumeratorów prywatnych.
Wpłaty prosimy kierować na konto: nr 61 1910 1048 2203 6002 5685 0012

  • Prenumerata zagraniczna

- Europa (w tym Rosja i Izrael)

numery 1/2, 3 i 4 - 11 euro plus 3x6 euro (koszty wysyłki)
Wpłaty prosimy kierować na konto: nr PL 42 1910 1123 2200 2941 2121 0003 SWIFT - DEUTPLPK

- pozostałe kraje

numery 1/2, 3 i 4 - 15 dolarów plus 3x8 dolarów (koszty wysyłki)

Wpłaty prosimy kierować na konto: nr PL 69 1910 1123 2200 2941 2121 0002 - SWIFT - DEUTPLPK

Istnieje również możliwość zamówienia pojedynczych archiwalnych numerów „Cwiszn”. Ceny odpowiednio 19,90 zł za numer podwójny i 11,90 za pojedynczy lub 5 euro/7dolarów za numer podwójny i 3 euro/4 dolary za pojedynczy. W przypadku zamawiania numerów pojedynczych należy doliczyć koszty przesyłki w kwocie odpowiednio 6 euro/8 dolarów za każdy numer. Wpłat proszę dokonywać na odpowiednie konto podane wyżej w zależności od adresu zamówienia.

Informacje i zamówienia proszę przesyłać na adres: prenumerata@cwiszn.pl lub zwykłą pocztą na adres wydawcy z dopiskiem „Prenumerata”.

Spisy treści

2010

Cwiszn 1-2/2010
Cwiszn 3/2010
Cwiszn 4/2010

2011

Cwiszn 1-2/2011
Cwiszn 3/2011
Cwiszn 4/2011

2012

Cwiszn 1-2/2012
Cwiszn 3/2012
Cwiszn 4/2012

2013

Cwiszn 1-2/2013
Cwiszn 3/2013
Cwiszn 4/2013

2014

Cwiszn 1-2/2014
Cwiszn 3-4/2014

Wybrane artykuły

Omówienia z „Witryny”