Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Czasopismo kulturalne

Z Katalog.Czasopism.pl

Czasopismo kulturalne - publikacja periodyczna (tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik, dwumiesięcznik, kwartalnik, rocznik) lub serwis internetowy bądź nieregularnik, poświęcona szeroko pojętym problemom kultury. Zasadniczą część czasopisma kulturalnego wypełniają materiały własne, to znaczy przygotowane przez redakcję i grono współpracowników, oraz prezentacje dokonań twórców. W odróżnieniu od czasopism komercyjnych czasopisma kulturalne w swej działalności, to jest doborze tematów, autorów i artystów, nie są nastawione na zwiększanie nakładu w celu maksymalizacji zysku ze sprzedaży. Z kolei w odróżnieniu od czasopism naukowych, publikacje w czasopismach kulturalnych nie pojawiają się w związku z działalnością badawczą uczelni. Wydawanie czasopisma kulturalnego wiąże się z potrzebą czynnego uczestnictwa w kulturze oraz formowaniem się społeczności, których członkowie podzielają podobne pasje i zainteresowania.

„Kiedy mowa o czasopismach kulturalnych, warto zastrzec, że nie chodzi wyłącznie o czasopisma literackie. Choć najczęściej z literaturą kojarzone, czasopisma kulturalne zajmują się praktycznie wszystkimi dziedzinami sztuki i rodzajami aktywności społecznej. To, co je wyróżnia lub przynajmniej powinno wyróżniać wśród innych pism kształtujących opinię, to poziom refleksji, wysoki, jakkolwiek niesięgający wyżyn abstrakcji właściwych publikacjom naukowym, oraz możliwie niekomercyjne nastawienie. Przy czym kształtowanie opinii następuje nie tylko poprzez publikację tekstów krytycznych bądź analiz, ale także przez dokonywanie prezentacji zjawisk i dzieł artystycznych. Stanowczo nie należy używać do opisu czasopism kulturalnych słowa »niszowe«, które to słowo uwypukla aspekt finansowy przedsięwzięcia czasopiśmienniczego. Czasopismo kulturalne nie może być »niszowe«, gdyż jego wydawca nie nastawia się na wynajdywanie niezagospodarowanych segmentów rynku, a redakcja nie zaspokaja potrzeb odbiorców – raczej próbuje owe potrzeby (jeśli oczywiście można mówić o myśleniu jako potrzebie) w miarę możliwości kształtować, kierując się motywami wyższymi niż merkantylne.”

Konrad C. Kęder, CO SIĘ DZIEJE Z CZASOPISMAMI KULTURALNYMI?, „Witryna”, nr 5 (87) z dnia 12 lutego 2004. Pełen tekst znajdziesz tutaj.