Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki 1 (53) 2000

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki lub Spisy treści 2000


okładka numeru 1 (53) 2000


POLITIK POLITYKA
Panorama

DIALOG-Gespräh mit der neuen Vorsitzenden der Deutsch-Polische Gesellschaft Bundesverband Angelica Schwall-Duren
Rozmowa DIALOGU z Angelica Schwall-Duren, nową przewodniczącą Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich

MARKUS MECKEL
EU-Erweiterung: Zeitdruck
Poszerzenie UE: Pod presją czasu

HELGA HIRSCH
20 Jahre Solidarność: Ambivalente Gefühle
20 lat Solidarności: Mieszane uczucia

JANUSZ A. MAJCHEREK
20 Jahre Solidarność: Legende und Geschichte
20 lat Solidarności: Legenda i historia

DIALOG-Gespräch mit Gustaw Herling-Grudziński über 20 Jahre Solidarność
Rozmowa DIALOGU z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim na temat dwudziestolecia Solidarności

ELŻBIETA STASIK
Europa-Visionen: Außenminister Fischers Thesen
Wizje Europy: Tezy ministra spraw zagranicznych Fischera

PRZEMYSŁAW KONOPKA
Ende der Kohl-Ära: Quo vadis, CDU?
Koniec ery Kohla: Quo vadis, chadecjo?

JACEK LEPIARZ
Expo 2000: Brauchen wir eine Weltausstellung?
Expo 2000: Potrzebna nam Wystawa Światowa?

DIALOG-Gespräch mit Bundesinnenminister Otto Schiiy
Rozmowa DIALOGU z federalnym ministrem spraw wewnętrznych Otto Schily

DOKUMENT: Memorandum der „Kopernikus-Gruppe"
DOKUMENT: Memorandum „Grupy Kopernika"

DISKUSSION: Aktuelle Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen
DYSKUSJA: Aktualny rozwój stosunków niemiecko-polskich

GESCHICHTE HISTORIA

HIERONIM GRALA
Essay: Deutsch-polnischer Gipfel vor 1000 Jahren
Esej: Niemiecko-polskie spotkanie na szczycie 1000 lat temu

WIRTSCHAFT GOSPODARKA

Panorama.

MARZENNA GUZ-VETTER
Finanzmarkt: Deutsch-polnischer Bankenkrieg?
Rynek finansowy: Niemiecko-polska wojna banków?

DIALOG-Gespräch mit Wojciech Kostrzewa, Präsident der BRE Bank in Warschau
Rozmowa DIALOGU z prezesem BRE Banku Wojciechem Kostrzewą

SEBASTIAN PŁÓCIENNIK
lnvestitionen in Polen: Zurückhaltende Milliarden
Inwestycje w Polsce: Powściągliwe miliardy

NORDRHEIN-WESTFALEN
NADRENIA PÓŁNOCNA-WESTFALIA

ROMAN POLSAKIEWICZ
Epochenwechsel: Umstrukturierung statt Sentimentalität
Zmiana epok: Restrukturyzacja zamiast sentymentów

KATARZYNA WEINTRAUB
Kultur: Festival polnischer Literatur
Kultura: Festiwal literatury polskiej

PIOTR PIASZCZYŃSKI
Essay: Kölnisch Wasser
Esej: Woda kolońska

DIALOG-Gespräch mit Liliana Andrzejewski, Gründerin des Kölner Kulturzentrum IGNIS
Rozmowa DIALOGU z Liliana Andrzejewską, założycielką Centrum Kultury IGNIS

Ausstellung: „Kaczmarek und andere"
Wystawa: „Kaczmarek i inni"

KATJA HOF
Institutionen: Polnisches Kulturinstitut in Düsseldorf
Instytucje: Polski Instytut Kultury w Düsseldorfie

KULTUR KULTURA

Panorama

PIOTR PIASZCZYŃSKI
Frankfurt 2000: Neuerscheinungen polnischer Literatur in Deutschland
Frankfurt 2000: Nowości literatury polskiej w Niemczech

GÜNTER FILTER
Darmstadt: 20 Jahre Deutsches Polen-Institut
Darmstadt: 20 lat Deutsches Polen-Institut

CHRISTOPH VON MARSCHALL
Abschied: Erinnerung an Andrzej Szczypiorski
Pożegnanie: Wspomnienie o Andrzeju Szczypiorskim

GESELLSCHAFTEN TOWARZYSTWA

ULRIKE GROPP
Kongress: Bremen
Kongres: Brema

Aus den Deutsch-Polnischen Gesellschaften
Przegląd pracy Towarzystw Niemiecko-Polskich