Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki 55-56 (2001)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki lub Spisy treści 2001


okładka numeru 55-56 (2001)


POLITIK POLITYKA

Panorama

JAN KRZYSZTOF BIELECKI
Jubiläum: Zehn Jahre Nachbarschaftsvertrag
Jubileusz: Dziesięć lat traktatu dobrosąsiedzkiego

CHRISTOPH VON MARSCHALL
Schatten der Vergangenheit: Können Eigentumsfragen das deutsch-polnische Verhältnis belasten?
Cień przeszłości: Czy kwestie własności mogą obciążyć stosunki polsko-niemieckie?

STEFAN HAMBURA
Versteckte Bruchstelle: Die Eigentumsfrage vor der Erweiterung der EU
Ukryte rysy: Kwestia własności w przededniu rozszerzenia UE

MARKUS MILDENBERGER
Deutschland-Polen-Tschechien: Alte und neue Asymmetrien
Niemcy-Polska-Czechy: Stare i nowe asymetrie

RICHARD HEIMANN
Städtepartnerschaften: Kleine Außenpolitik
Partnerstwa miast: Mała polityka zagraniczna

JAN SZOMBURG
Zukunftsperspektiven: Eine Konferenz der Adenauer-Stiftung in Warschau
Przyszłościowe perspektywy: Konferencja Fundacji Adenauera w Warszawie

WIRTSCHAFT GOSPODARKA

Panorama

HEINRICH MACHOWSKI
Außenhandel: Polen auf dem Weg aus der Krise?
Handel zagraniczny: Czy Polska wychodzi z kryzysu?

PREUSSEN PRUSY

DARIUSZ ŁUKASIEWICZ
Stereotypen: Preußische Exorzismen
Stereotypy: Pruskie egzorcyzmy

ROBERT TRABA
Kulturerbe: Wo liegt Preußen?
Dziedzictwo kulturowe: Gdzie są Prusy?

ANDRZEJ KOPACKI
Rezeption: Preußen aus polnischer Perspektive
Recepcja: Prusy z polskiej perspektywy

UMWELTSCHUTZ OCHRONA ŚRODOWISKA

DIALOG-Gespräch mit Lutz Ribbe von der Stiftung EURONATUR
Rozmowa DIALOGU z Lutzem Ribbe z Fundacji EURONATUR

HERMANN SCHMIDTENDORF
Realist: Porträt von Maciej Nowicki, Gründer der Stiftung ÖKOFONDS
Realista: Portret Macieja Nowickiego, założyciela Fundacji EKOFUNDUSZ

FRIEDRICH HERMAN
Interessenskonflikte: Internationaler Schutz der Oder
Konflikty interesów: Międzynarodowa ochrona Odry

TERESA KUROWSKA
Oderland: Eine Wanderung
Kraina Odry: Wędrówka

DIALOG-Gespräch mit Radosław Gawlik, dem Vorsitzenden des Ökologischen Forums in der Freiheitsunion
Rozmowa DIALOGU z Radosławem Gawlikiem, przewodniczącym Forum Ekologicznego Unii Wolności

DIALOG-Gespräch mit Bundesumweltminister Jürgen Trittin
Rozmowa DIALOGU z federalnym ministrem ochrony środowiska Jürgenem Trittinem

MATTHIAS ENGER
Grenzgebiet: Wie funktioniert die Zusammenarbeit an der Oder?
Pogranicze: Jak funkcjonuje współpraca nad Odrą?

HERMANN SCHMIDTENDORF
Bilaterale Raumplanung: Wann wird die Fiktion zur Wirklichkeit?
Bilateralne plany przestrzenne: Kiedy fikcja przerodzi się w rzeczywistość?

MATTHIAS ENGER
Kritic: Rio an der Oder
Krytyka: Rio nad Odrą

HANNA HARTWIG
WWF: Internationale Umweltorganisation m Polen
WWF: Międzynarodowa organizacja ochrony środowiska w Polsce

ANGELICA SCHWALL-DÜREN
Umweltschutz in Polen: Hemmschuh oder Motor wirtschaftlicher Entwicklung?
Ochrona środowiska w Polsce: Hamulcem czy motorem rozwoju gospodarczego?

SYBILLE TEMPEL
Entwicklungen: Poinische Umweltpolitlk
Rozwój: Polityka ochrony środowiska w Polsce

JOACHIM TRENKNER
Reportage: Fledermaus-Paradies - Ostwall
Reportaż: Raj nietoperzy - Wał Wschodni

ELŻBIETA STASIK
Projekt Breslau: Reform des öffentlichen Personennahverkehrs
Projekt Wrocław: Reforma komunikacji publicznej

HERMAN SCHEER
Energie: Umweltschutz und wirtschaftliche Umstrukturierung
Energia: Ochrona środowiska a restrukturyzacja gospodarki

ERWIN STACHL
Lausitz: Rekultivierung einer ehemaligen Industrieregion
Łużyce: Rekultywacja byłego regionu przemysłowego

Vorstellung: AG Umwelt der Deutsch-Polnischen Gesellschaften
Prezentacja: Komisja Ekologiczna Towarzystw Niemiecko - Polskich

Vorstellung: Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Prezentacja: Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko

KULTUR KULTURA

Panorama

BASIL KERSKI
Jedwabne: Zeitwende in der polnischen Geschichtsschreibung
Jedwabne: Nowa era w historiografii polskiej

KAI LINGEN
Profil: Eine Reportage über die Europa-Universität
Profile: Reportaż o Uniwersytecie Europejskim we Frankfurcie nad Odrą

MIROSŁAWA SALSKA-BÜNSCH
Schlesien: Ein Dokumentarfilm über: die deutsche Minderheit
Śląsk: Film dokumentalny o mniejszości niemieckiej

GESELLSCHAFTEN TOWARZYSTWA

Aus den Deutsch-Polnischen Gesellschaften
Przegląd pracy Towarzystw Niemiecko-Polskich