Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki 60 (2002)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki lub Spisy treści 2002


okładka numeru 60 (2002)


POLITIK/POLITYKA

Panorama

DIALOG-Gespräch
mit Władysław Bartoszewski
Rozmowa DIALOG-u
z Władysławem Bartoszewskim

PIOTR BURAS
Deutsch-polnische Beziehungen: Auf dem Weg in die Union
Stosunki polsko-niemieckie: W drodze do Unii

MATEUSZ FAŁKOWSKI
Wahrnehmung: Polen als Osten und als Westen
Recepcja: Polska jako Wschód i jako Zachód

ANDRZEJ STACH
Polen-Ukraine: Bohdan Osadczuks Autobiographie
Polska-Ukraina: Autobiografia Bohdana Osadczuka

PIOTR LESZCZYŃSKI
Untersuchungen: Intellektuelle und Arbeiter
Badania: Intelektualiści i robotnicy

POLEN UND JUDEN/POLACY I ŻYDZI

JANUSZ TAZBIR
Essay: Vom AntiJudaismus zum Antisemitismus
Esej: Od antyjudaizmu do antysemizyzmu

FELIKS TYCH
Holocaust: Zeugen der Vernichtung
Holocaust: Świadkowie Zagłady

BERND KARWEN
Porträt: Ein polnischer Diplomat half verfolgten Juden in Leipzig
Portret: Polski dyplomata pomagał prześladowanym Żydom w Lipsku

DIALOG-Gespräch mit Andrzej Paczkowski über das polnisch-jüdische Verhältnis
Rozmowa DIALOG-u z Andrzejem Paczkowskim na temat stosunków polsko-żydowskich

IRENEUSZ KRZEMINSKI
Reflektion: Persönliche Überlegungen über Polen und Juden
Refleksja: Osobiste rozważania o Polakach i Żydach

Tagung: Polnisch-jüdisch-deutsches Symposium der Berteismann-Stiftung in Warschau
Konferencja: Polsko-żydowsko-niemieckie sympozjum Fundacji Bertelsmanna w Warszawie

THOMAS URBAN
Debatte: Kontroversen um Jedwabne
Debata: Spory wokół Jedwabnego

TRANSODRA:
Dokumentation der Jedwabne-Debatte
TRANSODRA:
Dokumentacja dyskusji o Jedwabnem

ANNA MATYJA
Reportage:
Jüdische Kultur im Krakauer Kazimierz
Reportaż:
Kultura żydowska krakowskiego Kazimierza

WIRTSCHAFT/GOSPODARKA

Panorama

REINHARD KLEIN
Perspektiven: Wirtschaftsprogramm der Miller-Regierung
Perspektywy: Program gospodarczy rządu Millera

KULTUR/KULTURA

Panorama

ELŻBIETA STASIK
Neue Institution: Deutsches Kulturforum östliches Europa in Potsdam
Nowa instytucja: Niemieckie Forum Kultury Środkowej i Wschodniej Europy w Poczdamie

PIOTR PIASZCZYŃSKI
Literatur: In Deutschland lebende
polnische Schriftsteller
Literatura: Polscy pisarze z niemieckim adresem

DIALOG-Gespräch mit dem Theaterregisseur Erwin Axer Rozmowa DIALOG-u z reżyserem teatralnym Erwinem Axerem

Brief an die Redaktion
List do redakcji