Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki 61 (2002)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki lub Spisy treści 2002


okładka numeru 61 (2002)


POLITIK / POLITYKA

Panorama

DIALOG-Gespräch mit EU-Kommissar Günter Verheugen
Rozmowa DIALOG-u z komisarzem UE Günterem Verheugenem

ANGELICA SCHWALL-DÜREN, KAI LINGEN
Zentrum gegen Verleihungen: Die Fähigkeit, gemeinsam zu trauern
Centrum przeciwko wypędzeniom: Zdolność do wspólnej żałoby

MARKUS MILDENBERGER
Kommentar: Vielsagendes Schweigen aus Polen
Komentarz: Wymowne milczenie z Polski

WŁODZIMIERZ BORODZIEJ
Vertreibungen: „Bierut-Dekrete?"
Wysiedlenia: „Dekrety Bieruta?"

HANS LEMBERG
Mitteleuropäisches Dreieck: Über die deutsch-tschechischen und die deutsch-polnischen Beziehungen
Środkowoeuropejski trójkąt: Wokół niemiecko-czeskich i polsko-niemieckich stosunków

JOACHIM TRENKNER
Öffentliche Debatten in Deutschland: Die Gegenwart der Vergangenheit
Debaty publiczne w Niemczech: Współczesność przeszłości

ANDRZEJ STACH
Studienreisen nach Polen: Mitteleuropa entdecken
Podróże studyjne do Polski: Odkryć Europę Środkową

SACHSEN-ANHALT UND POLEN / SAKSONIA-ANHALT I POLSKA

DIALOG-Gespräch mit Ministerpräsident Wolfgang Böhmer
Rozmowa DIALOG-u z premierem landu Wolfgangiem Bohmerem

STEFFEN HÖHNE
Chemiedreieck: Auferstanden aus buntem Rost
Trójkąt przemysłu chemicznego: Zmartwychwstałe z kolorowej rdzy

DIALOG-Gespräch mit Martin T.W. Rosenfeld über die wirtschaftliche Entwicklung des Landes
Rozmowa DIALOG-u z Martinem T.W. Rosenfeldem na temat gospodarczego rozwoju landu

JERZY KLEER
Transformation: Schwierige Einführung der Marktwirtschaft in Ostdeutschland und Polen
Transformacja: Trudności z wprowadzaniem gospodarki rynkowej w Polce i we wschodnich Niemczech

THEO MECHTENBERG
Christliches Engagement: Zusammenarbeit Magdeburger und polnischer Katholiken
Chrześcijańskie zaangażowanie: Współpraca magdeburskich i polskich katolików

Porträt der Anna-Morawska-Gesellschaft in Magdeburg
Portret Towarzystwa im. Anny Morawskiej w Magdeburgu

Porträt der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Sachsen-Anhalt
Portret Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Saksonia-Anhalt

JÜRGEN BREITENFELD
Kooperation: Zusammenarbeit der Universitäten Lodz-Magdeburg
Kooperacja: Współpraca uniwersytetów Łódź-Magdeburg

ESSAY / ESEJ

PETER LACHMANN
Der Pianist: Władysław Szpilman und die Vernichtung Warschaus
Pianista: Władysław Szpilman a zagłada Warszawy

WIRTSCHAFT/GOSPODARKA

Panorama

SEBASTIAN PŁÓCIENNIK
Landerwerb durch Ausländer: Der Verkauf der „Goldgrube"
Zakup ziemi przez obcokrajowców: Sprzedaż „szafarki dobroci"

JANUSZ A. MAJCHEREK
Mythos vom Ausverkauf polnischer Erde: Ein bodenloses Problem
Mit wyprzedaży polskiej ziemi: Nie-ziemski problem

THOMAS URBAN
Vor der EU-Erweiterung: Wojtek Wąsowski - Porträt eines polnischen Bauern
Przed rozszerzeniem UE: Wojtek Wąsowski - portret polskiego rolnika

KULTUR / KULTURA

Panorama

DIALOG-Gesprach mit dem britischen Historiker Norman Davies
Rozmowa DIALOG-u z brytyjskim historykiem Normanem Daviesem

KRZYSZTOF RUCHNIEWICZ
Breslau: Eröffnung des Willy-Brandt-Zentrums für Deutschland und Europastudien
Wrocław: Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta

KATHARINA DÖBLER
Mosaik einer Landschaft: Über Olga Tokarczuks Prosa
Mozaika pejzażu: O prozie Olgi Tokarczuk

GESELLSCHAFTEN / TOWARZYSTWA

INGRID HEINISCH
Kongress in Frankfurt 2002: Ein historischer Ort für eine historische Begegnun
Kongres we Frankfurcie 2OO2: Historyczne miejsce na historyczne spotkanie

Dokumentation: Rede von Bundespräsident Johannes Rau auf dem Kongress „Deutsche und Polen gemeinsam in Europa"
Dokumentacja: Przemówienie prezydenta Johannesa Raua podczas kongresu „Polacy i Niemcy wspólnie w Europie"

Aus den Polnisch-Deutschen Gesellschaften
Przegląd pracy Towarzystw Niemiecko-Polskich