Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki 62-63 (2003)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki lub Spisy treści 2003


okładka numeru 62-63 (2003)


POLITIK / POLITYKA

Panorama

KLAUS BACHMANN
Analyse: Grunddilemma der Europa-Politik Polens
Analiza: Dylemat polskiej polityki europejskiej

DIALOG-Gespräch mit Minister Lech Nikolski über das EU-Referendum
Rozmowa DIALOG-u z ministrem Lechem Nikolskim na temat referendum

ZDZISŁAW KRASNODĘBSKI
Nach Kopenhagen: Polen am Vortag des EU-Beitritts
Po Kopenhadze: Polacy w przededniu przystąpienia do Unii

HERMANN SCHMIDTENDORF
Reportage: EU-Osterweiterung aus der Perspektive einer ostdeutschen Stadt
Reportaż: Rozszerzenie UE z perspektywy wschodnioniemieckiego miasta

REINHOLD VETTER
Ungarn vor der EU-Osterweiterung: Zwischen Hoffnung und Ernüchterung
Węgry przed rozszerzeniem UE: Między nadzieją a rozczarowaniem

AURELIUSZ M. PĘDZIWOL
Tschechien vor der EU-Osterweiterung:
Im Schatten Temelins, mit Dekreten unter dem Arm
Czechy przed rozszerzeniem UE:
W cieniu Temelina, z dekretami pod pachą

MAREK A. CICHOCKI
Perspektiven: Hat Mitteleuropa eine Zukunft in der Europäischen Union?
Perspektywy: Czy Europa Środkowa ma przyszłość w UE?

THORSTEN KLUTE
Strategie: Minderheitenstatus für die Polonia in Deutschland und Österreich?
Strategia: Status mniejszości narodowej dla Polonii w Niemczech i Austrii?

DOROTA DANIELEWICZ
Untersuchungen:
Polnische Einwanderung nach Deutschland in den letzten zwei Jahrzehnten
Badania:
Emigracja z Polski do Niemiec w ostatnich dwóch dekadach

WIRTSCHAFT / GOSPODARKA

Panorama

STEFFEN HÖHNE
Zusammenarbeit und Konkurrenz: Deutsch-polnische Lebensmittelwirtschaft
Współpraca i konkurencja: Polsko-niemiecka gospodarka żywnościowa

HERMANN SCHMIDTENDORF
Reportage: Polnischer Wursthersteller in Berlin
Reportaż: Polski producent wędlin w Berline

GESCHICHTE / HISTORIA

STEFAN TROEBST
Essay: Jalta als polnischer Erinnerungsort
Esej: Jałta jako polskie miejsce pamięci

STETTIN / SZCZECIN

BOGDAN TWARDOCHLEB
Geschichte einer Stadt: Stettin „im Wonnetal“
Historia miasta: Szczecin „w dolinie rozkoszyî

LESZEK SZARUGA
Erinnerungen: Gott auf der Hakenterrasse
Wspomnienia: Bóg na Wałach Chrobrego

KRZYSZTOF NIEWRZĘDA
Betrachtungen: Eine Stadt auf der Suche nach einer neuen Identität
Rozważania: Miasto w poszukiwaniu nowej tożsamości

ANDRZEJ STACH
Zusammenarbeit: Euroregion Pomerania
Współpraca: Euroregion Pomerania

WOJCIECH LIZAK
Essay: Die Geschichte der Stettiner Eliten
Esej: Historia szczecińskich elit

ELŻBIETA KARASIEWICZ
Radio Pomerania: Ein Gemeinschaftsprogramm von NDR und Radio Stettin
Radio Pomerania: Na antenie NDR i Polskiego Radia Szczecin

BOGDAN TWARDOCHLEB
Presse: Zwei Zeitungen aus dem Grenzgebiet
Prasa: Dwie gazety z pogranicza

BEATRICE REPETZKI
Perspektiven: Präsentation Stettins in Berlin
Perspektywy: Prezentacja Szczecina w Berlinie

KULTUR / KULTURA

Panorama

STEFANIE PETER
Reportage: Eine Reise zur Stiftung „Pogranicze“ in Sejny
Reportaż: Podróż do Fundacji „Pogranicze“ w Sejnach

ULRIKE GROPP
Polnische Spuren in Sachsen: Kraszewski-Museum in Dresden
Polskie ślady w Saksonii: Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie

LIDIA GŁUCHOWSKA
Zwischen Kunst und Politik:
Ein Porträt des deutsch-polnischen Malers und Dichters Stanisław
Między sztuką a polityką:
Portret polsko-niemieckiego malarza i poety Stanisława Kubickiego

HEINRICH OLSCHOWSKY
Versöhner oder Nestbeschmutzer?
Der Schriftsteller Andrzej Szczypiorski in deutscher und polnischer
Orędownik pojednania czy obrazoburca?
Andrzej Szczypiorski oczyma Niemców i Polaków

DOROTA DANIELEWICZ
Literatur: Wurstmenschen des „Klubs Polnischer Versagerî in Berlin
Literatura: Kiełboludy Klubu Polskich Nieudaczników w Berlinie

GESELLSCHAFTEN / TOWARZYSTWA

Aus den Polnisch-Deutschen Gesellschaften
Przegląd pracy Towarzystw Niemiecko-Polskich