Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki 64 (2003)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki lub Spisy treści 2003


okładka numeru 64 (2003)


POLITIK / POLITYKA

Panorama

ANGELICA SCHWALL-DÜREN / KAI LINGEN
Hälfte des Weges: Deutsch-polnische Beziehungen vor den Herausforderungen einer erweiterten Union
W połowie drogi: Stosunki polsko-niemieckie w obliczu wyzwań rozszerzonej Unii Europejskiej

BASIL KERSKI
Kopenhagen, Irak-Krieg und EU-Referendum: Über die Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen
Kopenhaga, wojna w Iraku i refendum: O rozwoju stosunków polsko-niemieckich

JOACHIM TRENKNER
Die Deutschen und der Irak-Krieg: Ein Volk von Antiamerikanern?
Niemcy a wojna w Iraku: Antyamerykański naród?

JANUSZ A. MAJCHEREK
Warschau-Washington: Warum lieben die Polen Amerika?
Warszawa-Waszyngton: Dlaczego Polacy kochają Amerykę?

POLEN UND UKRAINER POLACY I UKRAIŃCY

JURI ANDRUCHOWYTSCH / JURIJ ANDRUCHOWYCZ
Essay: Phantasien zum Thema Offenheit
Esej: Fantazje na temat otwartości

DIALOG-Gespräch mit Jacek Kuroń über die polnisch-ukrainischen Beziehungen
Rozmowa DIALOG-u z Jackiem Kuroniem o stosunkach polsko-ukraińskich

GRZEGORZ MOTYKA
Krieg im Krieg: Der polnisch-ukrainische Konflikt 1943-1945
Wojna w wojnie: Konflikt polsko-ukraiński 1943-1945

JAROSŁAW HRYCAK
Schwierige Versöhnung: Tendenzen in der ukrainischen Geschichtsschreibung
Trudne pojednanie: Kierunki ukraińskiej historiografii

ANNA MATEJA
Reportage: Der polnisch-ukrainische Konflikt in der Erinnerung einer polnischen Familie
Reportaż: Konflikt polsko-ukraiński w pamięci polskiej rodziny

KAI-OLAF LANG
Warschau-Kiew: Eine neue strategische Partnerschaft in Europa?
Warszawa-Kijów: Nowe strategiczne partnerstwo w Europie?

HERMANN SCHMIDTENDORF
Porträt: Das Polnisch-Ukrainische Kolleg in Lublin
Portret: Kolegium Polsko-Ukraińskie w Lublinie

GESCHICHTE / HISTORIA

ARNO LUSTIGER
Jüdischer Militärverband: Vergessene Helden des Warschauer Ghetto-Aufstandes
Żydowski Związek Wojskowy:Zapomniani bohaterzy-powstania w getcie warszawskim

WIRTSCHAFT / GOSPODARKA

Panorama

ODA VON BREITENSTEIN
Perspektiven: Polen bald Mitglied in der Eurozone?
Perspektywy: Polska wkrótce członkiem strefy euro?

KULTUR / KULTURA

Panorama

ULRIKE GROPP
Neuralgische Punkte: Neue deutsch-polnische Publikationen begleiten die EU-Erweiterung
Newralgiczne punkty:Nowe polsko-niemieckie publikacje towarzyszą rozszerzeniu Unii

JANUSZ WRÓBLEWSKI
Wut und Nichterfüllung: Der polnische Film heute
Wściekłość i niespełnienie: O kondycji filmu polskiego

TOMASZ NOWAK
„Berlin is in Germany": Überblick über neue deutsche Filme
„Berlin is in Germany": Przegląd nowych filmów niemieckich

GESELLSCHAFTEN / TOWARZYSTWA

HERMANN SCHMIDTENDORF
Zwölfter Kongress „Polen und Deutsche gemeinsam in Europa"
Dwunasty kongres „Polacy i Niemcy wspólnie w Europie"

Aus den Deutsch-Polnischen Gesellschaften
Przegląd pracy Towarzystw Niemiecko-Polskich