Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki 71 (2005)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki lub Spisy treści 2005


okładka numeru 71 (2005)


POLITYKA POLITIK

Panorama

Markus Krzoska
Pokolenie pojednania: Nowa książka Władysława Bartoszewskiego
Markus Krzoska
Generation der Versöhnung: Das neue Buch von Władysław Bartoszewski

Klaus Bachmann
Polityka zagraniczna UE: Dyskretna dyplomacja zamiast efektownych akcji militarnych
Klaus Bachmann
Außenpolitik der EU: Stille Diplomatie statt spektakulärer Militäraktionen

Daria Dylla
Sondaże: Polskie i niemieckie postrzeganie Europy
Daria Dylla
Meinungsumfragen: Deutsche und polnische Wahrnehmungen Europas

Marcin Król
Powrót geopolityki: Polska między Rosją a Niemcami
Marcin Król
Rückkehr der Geopolitik: Polen zwischen Russland und Deutschland

Joachim Trenkner
Przyjaciele jak dawniej? Stosunki niemiecko-amerykańskie po szarmanckiej ofensywie Busha
Joachim Trenkner
Wieder die alten Freunde? Deutsch-amerikanische Beziehungen nach Bushs Charme-Offensive

Wolfgang Templin
Pożegnanie z pacyfizmem: O rozwoju polityki zagranicznej Zielonych
Wolfgang Templin
Abschied vom Pazifismus: Über die Entwicklung der grünen Außenpolitik

SPOŁECZEŃSTWO GESELLSCHAFT

Paweł Śpiewak
Refleksje: Kontury nowej Polski
Paweł Śpiewak
Reflexionen: Konturen des neuen Polens

Małgorzata Szpakowska
Zwycięstwo egoizmu? O zanikaniu solidarności w społeczeństwie polskim
Małgorzata Szpakowska
Triumph des Egoismus? Über das Verschwinden der Solidarität in der polnischen Gesellschaft

HISTORIA GESCHICHTE

8 maja 1945-1985-2005: Z Richardem von Weizsäckerem, Konstantinem Asadowskim, Markiem Ferro i Adamem Krzemińskim rozmawia Reinhard Höppner
8. Mai 1945–1985–2005: Reinhard Höppner im Gespräch mit Richard von Weizsäcker, Konstantin Asadowski, Marc Ferro und Adam Krzemiński

Klaus Zernack
Wojna po wojnie: Polska – Rosja – Ukraina 1918–1923
Klaus Zernack
Der Krieg nach dem Krieg: Polen – Russland – Ukraine 1918–1923

Tomasz Kycia / Robert Żurek
Kraków-Berlin: Notatki z końca pontyfikatu
Tomasz Kycia / Robert Żurek
Krakau-Berlin: Notizen vom Ende des Pontifikats

GOSPODARKA WIRTSCHAFT

Panorama

Susanne Müller
Współpraca: Doświadczenia kadry zarządzającej
Susanne Müller
Kooperation: Erfahrungen von Führungskräften

KULTURA KULTUR

Panorama

Anna Rubinowicz-Gründler
Uniwersytety: Powolne umieranie niemieckiej polonistyki
Anna Rubinowicz-Gründler
Universitäten: Das langsame Sterben der deutschen Polonistik

Polska w szkołach: Rozmowa DIALOG-u z Matthiasem Kneipem
Polen in den Schulen: DIALOG-Gespräch mit Matthias Kneip

Wschód Europy i sztuka opowiadania historii: Rozmowa DIALOG-u z historykiem Karlem Schlöglem
Der Osten Europas und die Kunst, Geschichte zu erzählen: DIALOG-Gespräch mit dem Historiker Karl Schlögel

Hermann Schmidtendorf
Mniejszości: Tatarzy polscy dzisiaj
Hermann Schmidtendorf
Minderheiten: Polens Tataren heute

Dariusz Muszer
Niemiecki blues: O powieści Michaela Zellera »Die Reise nach Samosch« 
Dariusz Muszer
Deutscher Blues: Über Michael Zellers »Die Reise nach Samosch«