Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki 72-73 (2005/2006)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki lub Spisy treści 2005


okładka numeru 72-73 (2005/2006)


NAGRODA DIALOGU DIALOG-PREIS

Ludwig Mehlhorn
Nagroda DIALOGU dla „Tygodnika Powszechnego”
DIALOG-Preis für die Wochenzeitung „Tygodnik Powszechny“

POLITYKA POLITIK

Panorama

Piotr Buras
Jakie państwo, jaka Europa?
Polska i Niemcy po wyborach
Welcher Staat, welches Europa?
Polen und Deutschland nach den Wahlen

Gerhard Gnauck
Perspektywy: Stosunki polsko-niemieckie po zmianie rządów
w Warszawie i Berlinie
Perspektiven: Deutsch-polnische Beziehungen nach den Regierungswechseln in Berlin und Warschau

Marek A. Cichocki
Komentarz: Niemiecka polityka wobec Polski na nowych drogach? Kommentar: Deutsche Polenpolitik auf neuen Wegen?

Bartłomiej Sienkiewicz
Gesty i zmiany: Czy nowym rządom uda się realizować wspólną politykę wschodnią?
Gesten und Veränderungen: Gelingt es den neuen Regierungen eine gemeinsame Ostpolitik zu führen?

Janusz A. Majcherek
Analiza: Koniec postkomunizmu w Polsce
Analyse: Das Ende des Postkommunismus in Polen

Podział postkomunistyczny: Ireneusz Krzemiński rozmawia
z socjologiem Mirosławą Grabowską
Die postkommunistische Spaltung: Ireneusz Krzeminski im Gespräch mit der Soziologin Mirosława Grabowska

Rozmowa DIALOG-u z Zygmuntem Baumanem na temat procesu globalizacji, nowoczesnego państwa narodowego
i międzynarodowego terroryzmu
DIALOG-Gespräch mit Zygmunt Bauman über den Prozess der Globalisierung, den modernen Nationalstaat
und den internationalen Terrrorismus

WYMIANA LISTÓW BISKUPÓW BRIEFWECHSEL DER BISCHS

Robert Żurek
Awangarda pojednania: O wymianie listów biskupów
i ewangelickim Memorandum Wschodnim z 1965 roku
Avantgarde der Versöhnung: Über den Briefwechsel der Bischöfe und die Ostdenkschrift des EKD von 1965

„Społeczeństwo polskie nie było do takiego kroku przygotowane”: Rozmowa DIALOG-u z Tadeuszem Mazowieckim
„Die polnische Gesellschaft war auf einen solchen Schritt nicht verbreitet“: DIALOG-Gespräch mit Tadeusz Mazowiecki

„Odwaga Wyszyńskiego obudziła nadzieję na pojednanie” Rozmowa DIALOG-u z biskupem Josefem Homeyerem
„Wyszyńskis Mut hat Hoffnung auf Versöhnung geweckt“ DIALOG-Gespräch mit Bischof Josef Homeyer

GOSPODARKA WIRTSCHAFT

Panorama

Susanne Spahn
Inwestycje: Polskie firmy w Niemczech
Investitionen: Polnische Unternehmen in Deutschland

Sebastian Płóciennik
Archipelag Media Markt: Co o polskich regionach świadczą niemieckie inwestycje?
Archipel Media Markt: Was deutsche Investitionen über polnische Regionen aussagen

Polska i Niemcy: Partnerzy czy konkurenci?
Z Brunonem Altenschöpferem, Agnes Jarzyną, Reinhardem Kleinem i Angelica Schwall-Düren rozmawia Cornelius Ochmann
Polen und Deutschland: Partner oder Konkurrenten?
Cornelius Ochmann im Gespräch mit Bruno Altenschöpfer, Agnes Jarzyna, Reinhard Klein und Angelica Schwall-Düren

KULTURA KULTUR

Panorama

Joanna Skibińska
Portret: Z wizytą u kolekcjonera Tomasza Niewodniczańskiego
Porträt: Zu Besuch beim Sammler Tomasz Niewodniczański

Reinhold Vetter
Polityka historyczna: Europejska Siec „Pamięć i Solidarność” rozpoczęła pracę
Geschichtspolitik: Das „Europäische Netzwerk Erinnerung und Solidarität“ hat seine Arbeit begonnen

Heinrich August Winkler
Esej: Długa droga Europy do wspólnej interpretacji XX wieku
Essay: Europas langer Weg zu einem gemeinsamen Bild vom 20. Jahrhundert

Łukasz Adamski
Wystawa: Polskie spojrzenie na Niemców
Ausstellung: Der polnische Blick auf die Deutschen

Wolfgang Templin
Lekcje życia: Wspomnienie o Henryku Beresce
Lebenslektionen: Erinnerungen an Henryk Bereska

Beate Störtkuhl / Matthias Weber
Władza i kultura: Szlachta na Śląsku
Macht und Kultur: Adel in Schlesien

TOWARZYSTWA GESELLSCHAFTEN

Przegląd pracy Towarzystw Niemiecko-Polskich
Berichte aus den Deutsch-Polnischen Gesellschaften