Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki 77-78 (2007)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki lub Spisy treści 2007


okładka numeru 77-78 (2007)


PANORAMA

Panorama polsko-niemiecka: polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura
Deutsch-polnisches Panorama: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur

NAGRODA DIALOG-U / DIALOG-PREIS

Robert Traba
Laudacja: Nagroda DIALOGU dla Fundacji „Pogranicze”
Laudatio: DIALOG-Preis für die Stiftung »Pogranicze«

Krzysztof Czyżewski
Tajemnica małych liczb: Podziękowanie prezesa Fundacji „Pogranicze”
Das Geheimnis kleiner Zahlen: Dankesrede des Vorsitzenden der Stiftung "Pogranicze"

PEJZAŻE PRZEŁOMU / LANDSCHAFTEN DES UMBRUCHS

Jörg Plath
Melancholijna geografia: Dwa międzynarodowe projekty wydawnicze ukazują oblicza Europy
Melancholische Geographie: Zwei internationale Buchprojekte erkunden Europa

Henryk Waniek
Esej: Europejski palimpsest
Essay: Europäisches Palimpsest

Edwin Bendyk
Transformacja: Polskie oazy nowoczesności
Transformation: Polnische Oasen der Modernität

Uwe Müller
Niemcy Wschodnie: Wyspy postępu i brak inwestorów
Ostdeutschland: Inseln des Fortschritts und fehlende Investoren

Ulrike Gropp
Reportaż: Niespełnione marzenia i nowe cele miast przygranicznych Görlitz i Zgorzelca
Reportage: Zerplatzte Träume und neue Ziele der Grenzstädte Görlitz und Zgorzelec

POLSKA – NIEMCY – ROSJA / POLEN – DEUTSCHLAND – RUSSLAND

Grzegorz Ślubowski
Perspektywy: Polska, Niemcy i powrót rosyjskiego mocarstwa
Perspektiven: Polen, Deutschland und die Rückkehr der russischen Weltmacht

Joachim Trenkner
Berlin-Moskwa: Nowy rzeczowy styl Niemców?
Berlin-Moskau: Neue deutsche Nüchternheit?

Ulrich Heyden
Epoka Putina: Za granicą polityka rosyjskiego prezydenta jest komentowana negatywnie, w Rosji Putin cieszy się popularnością
Putin-Ära: Im Ausland wird der russische Präsident negativ bewertet, in seiner Heimat ist der Kreml-Chef populär

Reinhold Vetter
Polska-Rosja: Jak mięsem robi się politykę
Polen-Russland: Wie man mit Fleisch Politik macht

Roland Freudenstein
Komentarz: Dlaczego Unia musi przemawiać wobec Rosji jednym głosem
Kommentar: Warum die EU gegenüber Russland mit einer Stimme sprechen muss

Szanse dla wspólnej europejskiej polityki wschodniej i zagranicznej
Basil Kerski rozmawia z Krzysztofem Czyżewskim, Corneliusem Ochmannem, Markiem Prawdą oraz Angeliką Schwall-Düren
Chancen für eine gemeinsame europäische Außen- und Ostpolitik.
Basil Kerski im Gespräch mit Krzysztof Czyżewski, Cornelius Ochmann, Marek Prawda und Angelica Schwall-Düren

POLITYKA / POLITIK

Frank-Walter Steinmeier
Dialog obywateli: Przemówienie z okazji 20-lecia powstania Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich
Dialog der Bürger: Rede zum 20. Jahrestag der Gründung des ersten Dachverbandes der Deutsch-Polnischen Gesellschaften

Bronisław Geremek
Bilans: Pojednanie polsko-niemieckie wzmacnia wspólnotę europejską
Bilanz: Die deutsch-polnische Versöhnung stärkt die europäische Gemeinschaft

Trzecia czy Czwarta Rzeczypospolita?
Thorsten Klute rozmawia z Piotrem Burasem, Reinhardem Kleinem, Adamem Krzemińskim i Bartoszem Wielińskim
Thorsten Klute im Gespräch mit Piotr Buras, Reinhard Klein, Adam Krzemiński und Bartosz Wieliński

Andrzej Grajewski
Kościół a lustracja: Dymisja arcybiskupa Wielgusa nadal zajmuje polską opinię publiczną
Kirche und Stasiakten: Der Rücktritt von Erzbischof Wielgus beschäftigt weiterhin Polens Öffentlichkeit

Gerhard Besier/Katarzyna Stokłosa
Naród i Europa: Polsko-niemieckie badania opinii publicznej drezdeńskiego Instytutu im. Hannah Arendt
Nation und Europa: Eine deutsch-polnische Meinungsumfrage des Dresdner Hannah-Arendt-Instituts

KULTURA / KULTUR

Etyka reportera: Rozmowa z Ryszardem Kapuścińskim
Ethik des Reporters: Ein Gespräch mit Ryszard Kapuściński

Markus Krzoska
Nowe odkrycia: Dwa zbiory polskich reportaży z lat 30. o dojściu NSDAP do władzy
Neuentdeckungen: Zwei polnische Reportagebände aus den 30er Jahren über den Aufstieg der NSDAP

Katrin Schröder
Wrocław: Kryminały Marka Krajewskiego
Breslau: Marek Krajewskis Krimis

GOSPODARKA / WIRTSCHAFT

Dieter Flader
Zderzenie kultur: Powodem dla większości nieudanych kooperacji na polu gospodarczym są problemy interkulturowe
Zusammenstoß der Kulturen: Misslungene Kooperationen im Wirtschaftsbereich sind oft auf interkulturelle Probleme zurückzuführen

TOWARZYSTWA / GESELLSCHAFTEN

Przegląd pracy Towarzystw Niemiecko-Polskich
Berichte aus den Deutsch-Polnischen Gesellschaften