Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki 79 (2007)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki lub Spisy treści 2007


okładka numeru
79 (2007)

PANORAMA

Panorama polsko-niemiecka: polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura
Deutsch-polnisches Panorama: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur

GDAŃSK / DANZIG

Przemysław Gulda
Pespektywy: Potencjały rozwoju Gdańska
Perspektiven: Danziger Entwicklungspotentiale

Rozmowa DIALOGU z Pawłem Adamowiczem, prezydentem Gdańska
DIALOG-Gespräch mit Paweł Adamowicz, dem Stadtpräsidenten von Danzig

Artur Nowaczewski
Archeologia pamięci: Literacka mapa miasta
Archäologie des Gedächtnisses: Eine literarische Landkarte der Stadt

Grzegorz Fortuna
Podróż sentymentalna: Seria albumów fotograficznych "Był sobie Gdańsk"
Sentimentale Reise: Die Fotoalbenserie »Einst in Danzig« 

Rozmowa DIALOG-u z pisarzem Stefanem Chwinem
DIALOG-Gespräch mit dem Schriftsteller Stefan Chwin

Paweł Huelle
Recenzja: Tom reportaży o losie polskich gdańszczan i Kaszubów w XX wieku
Rezension: Ein Reportageband über das Schicksal der Danziger Polen und Kaschuben im 20. Jahrhundert

Roman Daszczyński
Reportaż o legendzie: Laboratorium professora Spannera
Reportage über eine Legende: Professor Spanners Labor

Mieczysław Abramowicz
Odkrycia: Spacer po gdańskich fortyfikacjach
Entdeckungen: Eine Wanderung entlang der Danziger Festungsanlagen

POLITYKA / POLITIK

Markus Meckel
Raport: Jak daleko zaawansowane są projekty rządu federalnego dotyczące realizacji stałej wystawy o wypędzeniach oraz europejskiej sieci pamięci?
Bericht: Wie weit sind die von der Bundesregierung geplanten Projekte einer Dauerausstellung über die Vertreibungen und eines europäischen Erinnerungs-Netzwerks fortgeschritten?

Eva Hahn
Sąsiedztwa: Porównanie rozwoju relacji niemiecko-czeskich i niemiecko-polskich
Nachbarschaften: Ein Vergleich der Entwicklung der deutsch-tschechischen und der deutsch-polnischen Beziehungen

GOSPODARKA / WIRTSCHAFT

Andrzej Stach
Reportaż: Polscy inwestorzy sprowadzają niemieckich rzemieślników do Wrocławia
Reportage: Polnische Investoren holen deutsche Handwerker nach Breslau

KULTURA / KULTUR

Sebastian Preuss
Rozkwit: Młoda sztuka z Niemiec
Blüte: Junge Kunst aus Deutschland

Adam Mazur
Nowa generacja: Fenomen Młodej Polskiej Sztuki
Neue Generation: Das Phänomen der Jungen Polnischen Kunst

Krzysztof Visconti
Sound System: W cieniu komercyjnej fali popu w Polsce powstała nowa alternatywna scena muzyczna
Sound System: Im Schatten der kommerziellen Popwelle ist in Polen eine neue alternative Musikszene entstanden

Gerhard Gnauck
Biografia: Irena Sendler ratowała żydowskie dzieci przed Zagładą
Biographie: Irena Sendler hat jüdische Kinder vor der Vernichtung gerettet