Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Dialog - Magazyn Polsko-Niemiecki 91 (2010)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Dialog – Magazyn Polsko-Niemiecki lub Spisy treści 2010


okładka numeru
91/2010

-WERSJA POLSKA-


PANORAMA

Panorama polsko-niemiecka


ROZMOWA

"Bycie niepodobnym jest zdradą” - Rozmowa z Dorotą Masłowską na temat modeli zbiorowej tożsamości, o Berlinie i Warszawie


PO INNEJ STRONIE EUROPY

Martin Pollack - Uwertura: Po innej stronie Europy

Krzysztof Czyżewski - Po 1989 roku: Etos Europy Środkowej

Andrzej Zawada - Nowa kultura miasta: Kreacja zwana Wrocławiem

Paweł Huelle - Chodowiecki-Schopenhauer-Grass: Tożsamości na pograniczach

Tina Veihelmann - Stare i nowe powiązania: Europa z perspektywy Czerniowców

Stefan Chwin - Ratusz i Katedra: Fundamenty cywilizacji europejskiej

Claudio Magris - Polityczny klimat Europy: Refleksje człowieka pogranicza


KULTURA

Ciekawość i wiedza - Rozmowa z Dieterem Bingenem, dyrektorem Deutsches Polen-Institut w Darmstadcie, o dynamice stosunków polsko-niemieckich oraz działalności Instytutu

Janika Hofmann - Obrazy historii: Nowa publikacja na temat drugiej wojny światowej i kultury pamięci


SPOŁECZEŃSTWO

Katrin Lechler - Nowe inicjatywy: Niemiecki dom opieki dla polskich seniorów na Warmii

Łukasz Tomaszewski - Portrety: Młodzi berlińscy Polacy

-WERSJA NIEMIECKA-


PANORAMA

Deutsch-polnisches Panorama


GESPRÄCH

"Nicht ähnlich zu sein, bedeutet Verrat" - Gespräch mit der Schriftstellerin Dorota Maslowska über Modelle kollektiver Identität sowie über Berlin und Warschau


DIE ANDERE SEITE EUROPAS

Martin Pollack - Ouvertüre: Die andere Seite Europas

Krzysztof Czyzewski - Nach 1989: Das Ethos Mitteleuropas

Andrzej Zawada - Neue städtische Kultur: Eine Schöpfung namens Wroclaw

Pawel Huelle - Chodowiecki-Schopenhauer-Grass: Identitäten in Grenzregionen

Tina Veihelmann - Alte und neue Verbindungen: Europa aus der Perspektive von Czernowitz

Stefan Chwin - Rathaus und Kathedrale: Fundamente der europäischen Zivilisation

Claudio Magris - Politisches Klima in Europa: Reflexionen eines Menschen des Grenzlandes


KULTUR

Neugier und Wissen - Gespräch mit Dieter Bingen, dem Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt, über die Dynamik der deutsch-polnischen Beziehungen und über das von ihm geleitete Institut

Janika Hofmann - Geschichtsbilder: Neue Publikation über den Zweiten Weltkrieg und Erinnerungskulturen


GESELLSCHAFT

Katrin Lechler - Neue Initiativen: Ein deutsches Heim für polnische Senioren im Ermland

Lukasz Tomaszewski - Porträts: Junge Berliner Polen