Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Forum Akademickie

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Polityka i społeczeństwo

sieciowe i papierowe miesięczniki
prenumerata krajowa

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.forumakad.pl
e-mail: redakcja@forumakad.pl
redakcja:
red. nacz.: Andrzej Świć
adres: ul. Tomasza Zana 38a, 20-601 Lublin 17, skr. poczt.41
tel: (0-81) 5240255, 5280822, 5280823
fax: (0-81) 5259151

Kontakt z wydawcą

wydawca: Akademicka Oficyna Wydawnicza
adres: ul. Tomasza Zana 38a, 20-601 Lublin

ISSN: 1233-0930
rok założenia: 1994
periodyczność: miesięczniki
medium: sieciowe i papierowe
format: A4
objętość: 66 s. stron
nakład: 4000 egzemplarzy

Opis


Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. rok (12 numerów): 115,00 PLN

2. rok (12 numerów): 170,00 PLN
prenumerata dla instytucji

Spisy treści

2000

Forum Akademickie 1/2000
Forum Akademickie 2/2000
Forum Akademickie 3/2000
Forum Akademickie 4/2000
Forum Akademickie 5/2000
Forum Akademickie 6/2000
Forum Akademickie 7-8/2000
Forum Akademickie 9/2000
Forum Akademickie 10/2000
Forum Akademickie 11/2000
Forum Akademickie 12/2000

2001

Forum Akademickie 1/2001
Forum Akademickie 2/2001
Forum Akademickie 3/2001
Forum Akademickie 4/2001
Forum Akademickie 5/2001
Forum Akademickie 6/2001
Forum Akademickie 7-8/2001
Forum Akademickie 9/2001
Forum Akademickie 10/2001
Forum Akademickie 11/2001
Forum Akademickie 12/2001

2002

Forum Akademickie 1/2002
Forum Akademickie 2/2002
Forum Akademickie 3/2002
Forum Akademickie 4/2002
Forum Akademickie 5-6/2002
Forum Akademickie 7-8/2002
Forum Akademickie 9-10/2002
Forum Akademickie 11/2002
Forum Akademickie 12/2002

2003

Forum Akademickie 1/2003
Forum Akademickie 2/2003
Forum Akademickie 3/2003
Forum Akademickie 4/2003
Forum Akademickie 5/2003
Forum Akademickie 6/2003
Forum Akademickie 7-8/2003
Forum Akademickie 9/2003
Forum Akademickie 10/2003
Forum Akademickie 11-12/2003

2004

Forum Akademickie 1/2004
Forum Akademickie 2/2004
Forum Akademickie 3/2004
Forum Akademickie 4/2004
Forum Akademickie 5/2004
Forum Akademickie 6/2004
Forum Akademickie 7-8/2004
Forum Akademickie 9/2004
Forum Akademickie 10/2004
Forum Akademickie 11/2004
Forum Akademickie 12/2004

2005

Forum Akademickie 1/2005
Forum Akademickie 2/2005
Forum Akademickie 3/2005
Forum Akademickie 4/2005
Forum Akademickie 5/2005
Forum Akademickie 6/2005
Forum Akademickie 7-8/2005
Forum Akademickie 9/2005
Forum Akademickie 10/2005
Forum Akademickie 11/2005
Forum Akademickie 12/2005

2006

Forum Akademickie 1/2006
Forum Akademickie 2/2006
Forum Akademickie 3/2006
Forum Akademickie 4/2006
Forum Akademickie 5/2006
Forum Akademickie 6/2006
Forum Akademickie 7-8/2006
Forum Akademickie 9/2006
Forum Akademickie 10/2006
Forum Akademickie 11/2006
Forum Akademickie 12/2006

2007

Forum Akademickie 1/2007
Forum Akademickie 2/2007
Forum Akademickie 3/2007
Forum Akademickie 4/2007
Forum Akademickie 5/2007
Forum Akademickie 6/2007