Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Gadki z Chatki

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Muzyka

sieciowe i papierowe dwumiesięczniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: www.gadki.lublin.pl
e-mail: gadki@orion.umcs.lublin.pl
FB: gadkizchatki
redakcja:
red. nacz.: Monika Koziołek
adres: Orkiestra św. Mikołaja, ACK UMCS „Chatka Żaka”, ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin
tel: (0-81) 5333201 (0-81) 5333201 wew.114
fax: (0-81) 5333201 w.114, 5375102, 5333669

Kontakt z wydawcą

wydawca: Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej (UMCS) – Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”, Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego
adres: ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin

ISSN: 1427-4531
rok założenia: 1996
periodyczność: dwumiesięczniki
medium: sieciowe i papierowe
format: A4
objętość: 44 stron
nakład: 1000 egzemplarzy

Opis

Zawartość wydawanych w Lublinie GADEK Z CHATKI z pewnością przyciągnie uwagę osób zainteresowanych folkiem, folklorem i nie skażonymi cywilizacją konsumpcyjną kulturami z różnych stron świata. Pismo kładzie nacisk na interdyscyplinarność, przy czym sąsiadują w nim teksty informacyjne, np. relacje z festiwali folkowych, z publikacjami teoretycznymi, najczęściej dotyczącymi etnografii. Taki charakter GADEK Z CHATKI umożliwia przekrojową prezentację nie tylko muzyki, ale także całej kultury i sztuki ludowej oraz całkiem współczesnej nam kultury i sztuki inspirowanej folklorem. Stałe działy lubelskiego magazynu to: Wydarzenie, Festiwale, Tradycja, Poezja, Recenzje, Prezentacje, Wykonawcy, Rozmowa Gadek, Folk i Okolice, Instrumenty, a w wydawanym po wakacjach numerze zawsze znaleźć można dużo relacji z licznych w naszym kraju festiwali folkowych. Przez długi czas pismo nieco przypominało swym wyglądem prasę trzecioobiegową z końca lat 80., ale w ostatnich numerach wyraźnie widać starania redakcji o polepszenie jakości opracowania graficznego.

Prenumerata

Jeśli chcesz zaprenumerować Gadki z Chatki, prosimy o wypełnienie poniższego blankietu.
Wpłaty można dokonać na poczcie lub w banku.
Prenumeratę możesz zamówić na minimum pół roku, wpłacając kwotę równą cenie jednego numeru (5,00 zł.) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy
Możesz także zamówić numery archiwalne
Ksero dowodu wpłaty oraz informację o zamawiamych numerach prześlij na adres redakcji.

Adres Redakcji:
ACK UMCS "Chatka Żaka"
Orkiestra Św. Mikołaja
ul. Radziszewskiego 16
20-031 Lublin
tel./fax: 081/533 32 01 w. 114,
fax: 081/533 36 69, 537 51 02

Spisy treści

1999

Gadki z Chatki 24 (1999)

2000

Gadki z Chatki 26 (2000)
Gadki z Chatki 27 (2000)
Gadki z Chatki 28 (2000)
Gadki z Chatki 29 (2000)
Gadki z Chatki 30 (2000)

2001

Gadki z Chatki 31 (2001)
Gadki z Chatki 32 (2001)
Gadki z Chatki 33-34 (2001)
Gadki z Chatki 35-36 (2001)
Gadki z Chatki 37 (2001)

2002

Gadki z Chatki 1-2 (38-39) 2002
Gadki z Chatki 3 (40) 2002
Gadki z Chatki 41-42 (2002)
Gadki z Chatki 43 (2002)

2003

Gadki z Chatki 44 (2003)
Gadki z Chatki 45-46 (2003)
Gadki z Chatki 47 (2003)
Gadki z Chatki 48 (2003)
Gadki z Chatki 49 (2003)

2004

Gadki z Chatki 50 (2004)
Gadki z Chatki 51-52 (2004)
Gadki z Chatki 53 (2004)
Gadki z Chatki 54-55 (2004)

2005

Gadki z Chatki 1 (56) 2005
Gadki z Chatki 2 (57) 2005
Gadki z Chatki 3 (58) 2005
Gadki z Chatki 4 (59) 2005
Gadki z Chatki 5-6 (60-61) 2005

2006

Gadki z Chatki 1 (62) 2006
Gadki z Chatki 2-3 (63-64) 2006
Gadki z Chatki 4 (65) 2006
Gadki z Chatki 5 (66) 2006
Gadki z Chatki 6 (67) 2006

2007

Gadki z Chatki 1 (68) 2007
Gadki z Chatki 2 (69) 2007
Gadki z Chatki 3 (70) 2007
Gadki z Chatki 4-5 (71-72) 2007
Gadki z Chatki 6 (73) 2007

2008

Gadki z Chatki 1 (74) 2008
Gadki z Chatki 2 (75) 2008
Gadki z Chatki 3 (76) 2008
Gadki z Chatki 4-5 (77-78) 2008
Gadki z Chatki 6 (79) 2008

2009

Gadki z Chatki 1-2 (80-81) 2009
Gadki z Chatki 3 (82) 2009
Gadki z Chatki 4 (83) 2009
Gadki z Chatki 5 (84) 2009
Gadki z Chatki 6 (85) 2009

2010

Gadki z Chatki 1-2 (86-87) 2010
Gadki z Chatki 3 (88) 2010
Gadki z Chatki 4 (89) 2010
Gadki z Chatki 5-6 (90-91) 2010

2011

Gadki z Chatki 1-2 (92-93) 2011
Gadki z Chatki 3 (94) 2011
Gadki z Chatki 4 (95) 2011
Gadki z Chatki 5 (96) 2011
Gadki z Chatki 6 (97) 2011

2012

Gadki z Chatki 1-2 (98-99) 2012
Gadki z Chatki 3 (100) 2012
Gadki z Chatki 4 (101) 2012
Gadki z Chatki 5 (102) 2012
Gadki z Chatki 6 (103) 2012

2013

Gadki z Chatki 1-2 (104-105) 2013
Gadki z Chatki 3 (106) 2013
Gadki z Chatki 4 (107) 2013
Gadki z Chatki 5 (108) 2013
Gadki z Chatki 6 (109) 2013

2014

Gadki z Chatki 1-2 (110-111) 2014
Gadki z Chatki 3 (112) 2014

Wybrane artykuły

Omówienia z „Witryny”