Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Gazeta Kulturalna

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Krytyka

sieciowe i papierowe miesięczniki
prenumerata krajowa

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt: Andrzej Dębkowski, 97-425 Zelów, ul. Kościuszki 74
www: http://www.gazetakulturalna.zelow.pl
e-mail: andrzejdebkowski@wp.pl
redakcja: GAZETA KULTURALNA
red. nacz.: Andrzej Dębkowski
adres: Kościuszki 74, 97-425 Zelów
tel: 044 634 10 98 lub 504 63 05 43
fax: -

Kontakt z wydawcą

wydawca: Dom Kultury w Zelowie
adres: Kościuszki 74, 97-425 Zelów

ISSN: 1734-3240
rok założenia: 1996
periodyczność: miesięczniki
medium: sieciowe i papierowe
format: A-4
objętość: 24 strony
nakład: 200 egzemplarzy

Opis

„GAZETA KULTURALNA” - pismo kulturalno-literackie wydawane nieprzerwanie od 1996 roku w Zelowie. Pomysłodawcą i inicjatorem założenia pisma jest jego redaktor naczelny - Andrzej Dębkowski / Andrzej Dębkowski. Na jego łamach ukazują się teksty poświęcone szeroko rozumianej kulturze ze szczególnym uwzględnieniem literatury (poezja, proza, krytyka literacka, szkice, eseje, wspomnienia itp.) oraz takich dziedzin jak: sztuka, muzyka i historia.

Z „Gazetą Kulturalną” współpracują m.in: Emil Biela, Tadeusz Czerniawski, Małgorzata Dębkowska, prof. Ignacy S. Fiut, Andrzej Gnarowski, Kazimierz Ivosse, Stefan Jurkowski, Rafał Orlewski, Janusz Orlikowski, Stefan Pastuszewski, prof. Maria Szyszkowska, Tadeusz Zawadowski i Leszek Żuliński.

Spisy treści

2006

Gazeta Kulturalna 1 (113) 2006
Gazeta Kulturalna 2 (114) 2006
Gazeta Kulturalna 3 (115) 2006
Gazeta Kulturalna 4 (116) 2006
Gazeta Kulturalna 5 (117) 2006
Gazeta Kulturalna 6 (118) 2006
Gazeta Kulturalna 7-8 (119-120) 2006
Gazeta Kulturalna 9 (121) 2006
Gazeta Kulturalna 10 (122) 2006
Gazeta Kulturalna 11 (123) 2006
Gazeta Kulturalna 12 (124) 2006

2007

Gazeta Kulturalna 1 (125) 2007
Gazeta Kulturalna 2 (126) 2007
Gazeta Kulturalna 3 (127) 2007
Gazeta Kulturalna 4 (128) 2007
Gazeta Kulturalna 5 (129) 2007
Gazeta Kulturalna 6 (130) 2007
Gazeta Kulturalna 7-8 (131-132) 2007
Gazeta Kulturalna 9 (133) 2007
Gazeta Kulturalna 10 (134) 2007
Gazeta Kulturalna 11 (135) 2007
Gazeta Kulturalna 12 (136) 2007

2008

Gazeta Kulturalna 1 (137) 2008
Gazeta Kulturalna 2 (138) 2008
Gazeta Kulturalna 3 (139) 2008
Gazeta Kulturalna 4 (140) 2008
Gazeta Kulturalna 5 (141) 2008
Gazeta Kulturalna 6 (142) 2008
Gazeta Kulturalna 7 (143) 2008
Gazeta Kulturalna 8 (144) 2008
Gazeta Kulturalna 9 (145) 2008
Gazeta Kulturalna 10 (146) 2008
Gazeta Kulturalna 11 (147) 2008
Gazeta Kulturalna 12 (148) 2008

2009

Gazeta Kulturalna 1 (149) 2009
Gazeta Kulturalna 2 (150) 2009
Gazeta Kulturalna 3 (151) 2009
Gazeta Kulturalna 4 (152) 2009
Gazeta Kulturalna 5 (153) 2009
Gazeta Kulturalna 6 (154) 2009
Gazeta Kulturalna 7 (155) 2009
Gazeta Kulturalna 8 (156) 2009
Gazeta Kulturalna 9 (157) 2009
Gazeta Kulturalna 10 (158) 2009
Gazeta Kulturalna 11 (159) 2009
Gazeta Kulturalna 12 (160) 2009

2010

Gazeta Kulturalna 1 (161) 2010
Gazeta Kulturalna 2 (162) 2010
Gazeta Kulturalna 3 (163) 2010
Gazeta Kulturalna 4 (164) 2010
Gazeta Kulturalna 5 (165) 2010
Gazeta Kulturalna 6 (166) 2010
Gazeta Kulturalna 7 (167) 2010
Gazeta Kulturalna 8 (168) 2010
Gazeta Kulturalna 9 (169) 2010
Gazeta Kulturalna 10 (170) 2010
Gazeta Kulturalna 11 (171) 2010
Gazeta Kulturalna 12 (172) 2010

2011

Gazeta Kulturalna 1 (173) 2011
Gazeta Kulturalna 2 (174) 2011
Gazeta Kulturalna 3 (175) 2011
Gazeta Kulturalna 4 (176) 2011
Gazeta Kulturalna 5 (177) 2011
Gazeta Kulturalna 6 (178) 2011
Gazeta Kulturalna 7 (179) 2011
Gazeta Kulturalna 8 (180) 2011
Gazeta Kulturalna 9 (181) 2011
Gazeta Kulturalna 10 (182) 2011
Gazeta Kulturalna 11 (183) 2011
Gazeta Kulturalna 12 (184) 2011

2012

Gazeta Kulturalna 1 (185) 2012
Gazeta Kulturalna 2 (186) 2012
Gazeta Kulturalna 3 (187) 2012
Gazeta Kulturalna 4 (188) 2012
Gazeta Kulturalna 5 (189) 2012
Gazeta Kulturalna 6 (190) 2012
Gazeta Kulturalna 7 (191) 2012
Gazeta Kulturalna 8 (192) 2012
Gazeta Kulturalna 9 (193) 2012
Gazeta Kulturalna 10 (194) 2012
Gazeta Kulturalna 11 (195) 2012
Gazeta Kulturalna 12 (196) 2012

2013

Gazeta Kulturalna 1 (197) 2013
Gazeta Kulturalna 2 (198) 2013
Gazeta Kulturalna 3 (199) 2013
Gazeta Kulturalna 4 (200) 2013
Gazeta Kulturalna 5 (201) 2013
Gazeta Kulturalna 6 (202) 2013
Gazeta Kulturalna 7 (203) 2013
Gazeta Kulturalna 8 (204) 2013
Gazeta Kulturalna 9 (205) 2013
Gazeta Kulturalna 10 (206) 2013
Gazeta Kulturalna 11 (207) 2013
Gazeta Kulturalna 12 (208) 2013

2014

Gazeta Kulturalna 1 (209) 2013
Gazeta Kulturalna 2 (210) 2013
Gazeta Kulturalna 3 (211) 2013
Gazeta Kulturalna 4 (212) 2013
Gazeta Kulturalna 5 (213) 2013
Gazeta Kulturalna 6 (214) 2013
Gazeta Kulturalna 7 (215) 2013
Gazeta Kulturalna 8 (216) 2013
Gazeta Kulturalna 9 (217) 2013
Gazeta Kulturalna 10 (218) 2013
Gazeta Kulturalna 11 (219) 2013
Gazeta Kulturalna 12 (220) 2013

2015

Gazeta Kulturalna 1 (221) 2015
Gazeta Kulturalna 2 (222) 2015
Gazeta Kulturalna 3 (223) 2015
Gazeta Kulturalna 4 (224) 2015
Gazeta Kulturalna 5 (225) 2015
Gazeta Kulturalna 6 (226) 2015
Gazeta Kulturalna 7 (227) 2015
Gazeta Kulturalna 8 (228) 2015
Gazeta Kulturalna 9 (229) 2015
Gazeta Kulturalna 10 (230) 2015
Gazeta Kulturalna 11 (231) 2015
Gazeta Kulturalna 12 (232) 2015

2016

Gazeta Kulturalna 1 (233) 2016
Gazeta Kulturalna 2 (234) 2016
Gazeta Kulturalna 3 (235) 2016
Gazeta Kulturalna 4 (236) 2016
Gazeta Kulturalna 5 (237) 2016
Gazeta Kulturalna 6 (238) 2016
Gazeta Kulturalna 7 (239) 2016
Gazeta Kulturalna 8 (240) 2016
Gazeta Kulturalna 9 (241) 2016
Gazeta Kulturalna 10 (242) 2016
Gazeta Kulturalna 11 (243) 2016
Gazeta Kulturalna 12 (244) 2016

2017

Gazeta Kulturalna 1 (245) 2017
Gazeta Kulturalna 2 (246) 2017
Gazeta Kulturalna 3 (247) 2017
Gazeta Kulturalna 4 (248) 2017
Gazeta Kulturalna 5 (249) 2017
Gazeta Kulturalna 6 (250) 2017
Gazeta Kulturalna 7 (251) 2017
Gazeta Kulturalna 8 (252) 2017
Gazeta Kulturalna 9 (253) 2017
Gazeta Kulturalna 10 (254) 2017
Gazeta Kulturalna 11 (255) 2017
Gazeta Kulturalna 12 (256) 2017

2018

Gazeta Kulturalna 1 (257) 2018
Gazeta Kulturalna 2 (258) 2018
Gazeta Kulturalna 3 (259) 2018