Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Guliwer

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Rynek książki Krytyka

papierowe kwartalniki
prenumerata krajowa

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: www.guliwer.pl
e-mail: guliwer@bs.katowice.pl, handel@slaskwn.com.pl
redakcja:
red. nacz.: Jan Malicki
adres: Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel: (0-32) 208 38 75, 208 37 00
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca: „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe
adres: ul. Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice


ISSN: 0867-7115
rok założenia: 1991
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: A5
objętość: 116 stron
nakład: 1500 egzemplarzy

Opis

Specjalistyczne czasopismo poświęcone w całości literaturze dla dzieci i młodzieży, ukazujące się początkowo jako dwumiesięcznik, a obecnie – w niezmienionej jednak objętości – w cyklu kwartalnym. Od samego początku stałymi działami GULIWERA są: Wpisane w kulturę (teksty historyczno-literackie), Radość czytania (artykuły o klasyce dziecięcej), Autograf (wywiady z autorami oraz z ilustratorami książek), Wspomnienia z zatopionego królestwa (dział, w którym znani ludzie, opowiadają o swoim dzieciństwie z książką i o wpływie czytania na ich życie), Z wizytą u… (rozmowy z wydawcami i redaktorami czasopism dziecięcych), Na ladach księgarskich (recenzje nowości oraz ważniejszych wznowień), Między dzieckiem a książką (artykuły dotyczące doświadczeń bibliotekarzy i nauczycieli we wspieraniu czytelnictwa). W GULIWERZE znajdziemy też krótkie informacje na temat kiermaszów, targów, rozstrzygnięć konkursów, ważniejszych konferencji i jubileuszy oraz omówienia nowości wydawniczych u najbliższych sąsiadów, czyli na Litwie, Łotwie, w Szwecji i w Niemczech. GULIWER przygotowuje także numery specjalne, poświęcone literaturze dla dzieci i młodzieży w różnych regionach Polski, np. na Śląsku, w Gdańsku, Łodzi czy Warszawie.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. roczna (4 numery): 80,00 PLN

Spisy treści

2000

Guliwer 1 (51) 2000
Guliwer 2 (52) 2000
Guliwer 3 (53) 2000
Guliwer 4 (54) 2000

2001

Guliwer 1 (55) 2001
Guliwer 2 (56) 2001
Guliwer 3 (57) 2001
Guliwer 4 (58) 2001

2002

Guliwer 1 (59) 2002
Guliwer 2 (60) 2002
Guliwer 3 (61) 2002
Guliwer 4 (62) 2002

2003

Guliwer 1 (63) 2003
Guliwer 2 (64) 2003
Guliwer 3 (65) 2003
Guliwer 4 (66) 2003

2004

Guliwer 1 (67) 2004
Guliwer 2 (68) 2004
Guliwer 3 (69) 2004
Guliwer 4 (70) 2004

2005

Guliwer 1 (71) 2005
Guliwer 2 (72) 2005
Guliwer 3 (73) 2005
Guliwer 4 (74) 2005

2006

Guliwer 1 (75) 2006
Guliwer 2 (76) 2006
Guliwer 3 (77) 2006
Guliwer 4 (78) 2006

2007

Guliwer 1 (79) 2007
Guliwer 2 (80) 2007
Guliwer 3 (81) 2007
Guliwer 4 (82) 2007

2008

Guliwer 1 (83) 2008
Guliwer 2 (84) 2008
Guliwer 3 (85) 2008
Guliwer 4 (86) 2008

2009

Guliwer 1 (87) 2009
Guliwer 2 (88) 2009
Guliwer 3 (89) 2009
Guliwer 4 (90) 2009

2010

Guliwer 1 (91) 2010
Guliwer 2 (92) 2010
Guliwer 3 (93) 2010
Guliwer 4 (94) 2010

2011

Guliwer 1 (96) 2011
Guliwer 2 (97) 2011
Guliwer 3 (98) 2011
Guliwer 4 (99) 2011

2012

Guliwer 1 (100) 2012
Guliwer 2 (101) 2012
Guliwer 3 (102) 2012
Guliwer 4 (103) 2012

Wybrane artykuły