Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Ha!art 18 (2004)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Ha!art lub Spisy treści 2004


okładka numeru 18 (2004)


CAMP, KATOLICYZM, QUEER, KONSUMPCJA

LITERATURA

Z czym się rymuje Logos?
O tym, co nazywa się czasem młodą poezją religijną
Michał Tabaczyński

„Nie pasuję do katolickiej wizji świata”
o Krakowie, konkursach poetyckich i polskiej religijności z Piotrem Macierzyńskim rozmawia Piotr Marecki

Słowami wyprowadzać poza słowa
Z Tadeuszem Dąbrowskim rozmawia Piotr Macierzyński

Liczy się duch nie litera
Z Wojciechem Wenclem rozmawia Marcin Wilkowski

Rządy Andrzejów
Ze Sławomirem Shuty rozmawia Piotr Marecki

Wstęp do konsumpcjonizmu
Sławomir Shuty

Wiersze:
Piotr Macierzyński
Tadeusz Dąbrowski
Wojciech Wencel
Szymon Babuchowski
Łukasz Mańczyk
Jaś Kapela

Proza:
Ksiundz Matrix
Małgorzata Nowicka
Malarz portretów trumiennych
Piotr Piber

EUROPA: NIEMCY

Oddalenie
Ricarda Junge

Gerhard Falkner – wiersze

Daniel Falb – wiersze

OBRAZY KULTURY

Pieprzyć się z rzeczywistością
O terroryzmie, baśniach i sportach
ekstremalnych z Agnieszką Olsten rozmawia Janek Sowa

Doświadczenie pokoleniowe. Symulacja
Błażej Warkocki

Wszyscyśmy z Gombrowicza! – dyskusja

(P)oszukiwanie smaku
Jerzy Ablewicz

Steven Hassan – „guru” ruchu antykultowego
Piotr Szarszewski
Kazimiera Szczuka – najsłabsze ogniwo

Olga Libich
Strefa autonomiczna pod specjalnym nadzorem
Jan Sowa
Nie takie gary straszne, jak je malują

Marcin Szwed
Gibbon, Tolkien i mit wiecznego upadku

Antoni Górnik
Pomnik ogólnej świadomości
O pomnikach Jana Pawła II z Kazimierzem Ożogiem maile wymienił Marcin Wilkowski

FILM

100 filmów kampowych
Piotr Kletowski

JOANNA SALAMON

Słowo na szczęśliwość świata
Łukasz Mańczyk

Fascynująca zagadka
Marianna Bocian

PANKO (TWÓRCZOŚĆ MARIANA PANKOWSKIEGO)

PANKO (TWÓRCZOŚĆ MARIANA PANKOWSKIEGO)

Na paryskim sztrychu
Fragmenty rękopisu Rudolfa Niemca
wybrał i wstępem poprzedził Marian Pankowski

Obrzęd ciał i sprawa polskości
Kilka uwag o Rudolfie Mariana Pankowskiego
Alessandro Amenta

Anarchia (z) ciała
Homoseksualność jako figura kontestacji w Rudolfie Mariana Pankowskiego
Przemysław Pilarski

Pankowski pornograf?
Marcin Chruściel

Zbieg z cuchnących zaświatów
Latrynalijny idiom twórczości Mariana Pankowskiego
Włodzimierz Karol Pessel

Pankowski – awersja do Emigracji
Szczepan Całek

Wierność ciału niespokojnemu
Wokół Księdza Heleny Mariana Pankowskiego
Jakub Momro

Teolog ateista
Dwa quasi-antybiblijne dramaty Mariana Pankowskiego
Igor Piotrowski

Prastary obrzęd
Mit jako źródło przemocy w Farze na Pomorzu Mariana Pankowskiego
Cezary Zalewski

Wszystko zaczyna się w języku
+ wiersze z książki Lida
Robert Król

POLITYKA AUTORSKA

Lubiewo (fragmenty)
Michał Witkowski

Dodatki:
Baton Sławomir Shuty ™
Tfu, tfu, Piotr Macierzyński (połowa nakładu)
Stenogramy, Tomasz Jamroziński (połowa nakładu)
Cela 58 – dodatek krytycznofilmowy