Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Jednota

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Wiara, kościół

sieciowe i papierowe dwumiesięczniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.jednota.pl
e-mail: jednota@jednota.pl
redakcja:
red. nacz.: Krzysztof Urban
adres: Aleja Solidarności 76 a, 00-145 Warszawa
tel: (0-22) 6369913 begin_of_the_skype_highlighting              (0-22) 6369913      end_of_the_skype_highlighting, 8312383
fax: (0-22) 8310827

Kontakt z wydawcą

wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
adres: Al. Solidarności 76 a, 00-145 Warszawa

ISSN: 0446-7035
rok założenia: 1926
periodyczność: dwumiesięczniki
medium: sieciowe i papierowe
format: A4
objętość: 24 stron
nakład: 1100 egzemplarzy

Opis

Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii, prowadzone przez Kościół Ewangelicko-Reformowany. Prezentuje stanowiska i dyskusje środowisk ewangelickich na temat ważnych spraw społecznych, politycznych i religijnych, a także dorobek oraz historię światowego i polskiego protestantyzmu. JEDNOTA otwarta jest na dialog ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, służy edukacji i kształtowaniu postaw tolerancyjnych. Znaleźć tu można artykuły, wywiady, reportaże i wiadomości z życia mniejszości wyznaniowych oraz kazania z modlitwą, felietony i recenzje. Szczególnie atrakcyjne są zeszyty monograficzne opracowywane przy udziale specjalistów: teologów różnych wyznań, historyków, socjologów i innych uczonych. Ukazały się zeszyty tematyczne poświęcone m.in. sylwetkom reformatorów chrześcijaństwa, zjawisku tolerancji i nietolerancji, mniejszościom narodowym i wyznaniowym, nowym ruchom religijnym oraz islamowi.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. rok: 40,00 PLN

Prenumeraty zagraniczne:

1. rok: 35,00 USD
Europa

2. rok: 45,00 USD
poza Europą

Spisy treści

2000

Jednota 6/2000
Jednota 8-9/2000
Jednota 10/2000
Jednota 11/2000
Jednota 12/2000

2001

Jednota 1/2001
Jednota 2/2001
Jednota 3-4/2001
Jednota 5/2001
Jednota 6/2001
Jednota 7-8/2001
Jednota 7/2001
Jednota 8-9/2001
Jednota 10/2001
Jednota 11/2001
Jednota 12/2001

2002

Jednota 2-3/2002
Jednota 4/2002
Jednota 5/2002
Jednota 6/2002
Jednota 7/2002
Jednota 8-9/2002
Jednota 10/2002
Jednota 11/2002
Jednota 12/2002

2003

Jednota 1-2/2003
Jednota 3/2003
Jednota 4/2003
Jednota 5-6/2003
Jednota 7/2003
Jednota 8-9/2003
Jednota 10/2003
Jednota 11/2003
Jednota 12/2003

2004

Jednota 1-2/2004
Jednota 3/2004
Jednota 4/2004
Jednota 5-6/2004
Jednota 7/2004

2005

Jednota 1-2/2005
Jednota 3-4/2005
Jednota 5-6/2005
Jednota 7-8/2005
Jednota 9-10/2005
Jednota 11-12/2005

2006

Jednota 1-2/2006
Jednota 3-4/2006
Jednota 5-6/2006
Jednota 7-8/2006
Jednota 9-10/2006
Jednota 11-12/2006

2007

Jednota 1-2/2007
Jednota 3-4/2007
Jednota 5-6/2007

2008

Jednota 5-6/2008
Jednota 7-8/2008

2009

Jednota 1-2/2009

2010

Jednota 1-2/2010
Jednota 5-6/2010