Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Joseph von Eichendorff Konversatorium 50 (2006)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Joseph von Eichendorff Konversatorium lub Spisy treści 2006


okładka numeru 50 (2006)


Adolf Kiihnemann
Bleiben Sie wohlgemut und humorvoll – trotz allem!
Pogody ducha i humoru – mimo wszystko!

Norman Davies
Roger Moorhouse
Nationen und Ethnien
Narody i etnosy

Lew Kopelew
Wir...
My...

Christian Wulff
Herbert Hupka und sein Buch über Schlesien
Herbert Hupka i jego książka o Śląsku

Hugo Hartung
Die Himbeerwallfahrt
Malinowa pielgrzymka

Michael Zeller
Bilder einer Ostseereise. Mit dem Fahrrad unterwegs
Obrazy z podróży nad Bałtykiem. Rowerem w drodze

Jan Twardowski
Bäume ohne Glauben
Drzewa niewierzące

Dietz Bering
Der Fall „lsidor“
Sprawa „Izydor“

Magdalena Ilgmann
Neue Halka erfrischt die Tradition
Nowa Halka odświeża tradycję

Leo Slezak
In Breslau
W Breslau

Norbert Willisch
„Rückkehr“ Eichendorffs an die Universität Breslau
„Powrót” Eichendorffa na Uniwersytet Wrocławski

Petra Stuiber
Fehlstart einer Elite-Uni
Falstart elitarnego uniwersytetu

Friedrich Wetter
Abschied von Kardinal Leo Scheffczyk
Pożegnanie kardynała Leo Scheffczyka

Jan Twardowski
Arm
Ubogi

Ulrich Weinzierl
Meine Worte sind Vögel mit Wurzeln
Moje słowa to osiadłe ptaki