Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Joseph von Eichendorff Konversatorium 58 (2008)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Joseph von Eichendorff Konversatorium lub Spisy treści 2008


okładka numeru
58 (2008)

Margarethe Korzeniewicz
„Eichendorff wieder finden“.
„Odnaleźć Eichendorffa na nowo”.

Eugeniusz Klin
Zur neuesten Ausgabe des Jahrbuches der Eichendorff-Gesellschaft...
Przyczynek do najnowszego rocznika Towarzystwa Eichendorffa...

Grażyna Barbara Szewczyk
Eichendorff heute lesen.
Eichendorff czytany dzisiaj.

Michael Zeller
Der Zauber in Eichendorffs Worten.
Czar słów Eichendorffa.

Dwanaście wierszy Josepha von Eichendorffa

IngeborgOdelga
Berlin - Weihnachten 1944...
Berlin. Boze Narodzenie 1944...

Gerhard Gnauck
Polens Nationaldichter Mickiewicz...
Wieszcz narodowy Mickiewicz...

Barbara Skarga
Polens Bürger, Bürger Europas.
Obywatel Polski, obywatel Europy.

Krzysztof Karwat
Die Grenze, die keine mehr ist.
Na granicy, której nie ma.

Jan Sakwerda
Paul Schulz (1875-1945)...

Ruth Lipinski
Französisch-preusischer Waffenstillstand. Pläswitz 1813.
Rozejm francusko-pruski. Pielaszkowice 1813 r.

Faul Badde
Rückeroberung des Heiligen.
Ponowne odzyskanie świętości.

Rolf Schneider
Das Kaffeehaus: Eine Weltanschauung.
Kawiarnia: światopogląd.

Ingeborg Höverkamp
Hermann Kesten...

Konrad Mientus
Dörfliches Musizieren.
Wiejskie muzykowanie.

Guido Knopp, Peter Arens
Rosa Luxemburg 1871-1919.
Róża Luksemburg 1871-1919.

Rafael Seligmann
Marx wusste...
Marks wiedział...

Michael Zeller
Die Sonne! Fruchte. Ein Tod.
Słońce! Owoce. Śmierć.

Wolf Schneider
Von der Lust...
O przyjemności...