Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Joseph von Eichendorff Konversatorium 59 (2008)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Joseph von Eichendorff Konversatorium lub Spisy treści 2008


okładka numeru
59 (2008)

Peter Horst Neumann
Würden Sie Eichendorff im Flugzeug lesen?
Czy można czytać Eichendorffa w samolocie?

Urszula Usakowska -Wolff
Jan Goczoł und sein Schlesien.
Jan Goczoł i jego Śląsk.

Michael Zeller
Benedikt in Krakau 2006.
Benedykt w Krakowie w 2006 roku.

Gernot Facius
Globalisierer des Christentums.
Globalizator chrześcijaństwa.

Johanna Brade
Kreisau in Bildern des Expressionisten Karl Schmidt-Rottluff.
Kreisau (Krzyżowa) na obrazach ekspresjonisty Karla Schmidta-Rottluffa.

August Scholtis
Der Völkerbund visitiert die Schule in Bolatitz.
Liga Narodów wizytuje szkołę w Bolacicach.

Max Ruben Guttmann
Der kleine Grenzverkehr in Oberschlesien.
Mały ruch graniczny na Górnym Śląsku.

Jarosław Pacuła
Der Tod in den Konzentrationslagern — Sprachzeugnisse.
Śmierć w obozach koncentracyjnych. Świadectwa słownikowe.

Eckhard Fuhr
Schmerz verbindet.
Ból łączy.

Hannes Stein
Der Sacharow-Witwe Jelena Bonner zum 80. Geburtstag.
Wdowie po Sacharowie —Jelenie Bonner na 80. urodziny.

Sabine Röver
Der Zug blieb stehen.
Pociąg się zatrzymał.

Thomas Kielinger
Die Entschuldigung des „gebrechlichen Gentleman”.
Przeprosiny „kruchego gentlemana”.

Hubertus Mynarek
Eine Jugend im Osten des Dritten Reiches.
Młodość na wschodzie III Rzeszy.