Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Joseph von Eichendorff Konversatorium 72 (2011)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Joseph von Eichendorff Konversatorium lub Spisy treści 2011


okładka numeru
72 (2011)

Bronislaw Komorowski
Zum 20. Jahrestag des deutsch-polni¬schen Vertrags über gute Nachbar¬schaft und freundschaftliche Zusammenarbeit
20 lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Fritz J. Raddatz
Seine Wahrheit war ein glühender Draht
Jego prawda była przejmująco gorejąca

Gerhard Gnauck
Eine russische Zwiebel
Rosyjska cebula

Ulrich Baron
Hier irrte Karl May
Tu mylił się Karl May

Norbert Willisch
„Mit Nadel und Säure“
„Igłą i kwasem”

Jacqes Schuster
„Wo immer sie war, da war Eden“
„Gdziekolwiek była ona, tam był Raj”

Bp Andrzej Czaja
„Ich lasse den Lieben Gott nicht in Ruhe“
„Suszę głowę Panu Bogu”

Martin Mosebach
„Diesen Zorn muss die Kirche ertragen“
„Tę złość musi Kościół znieść”

Gotthard Wielich
Eine Jugend zu Kaisers Zeiten (Teil IV)
Młodość w czasach cesarza (część IV)

Arnold Ulitz
Hochzeit! Hochzeit!
Wesele! Wesele!

Ks. Marian Niemiec
Gedenken an die große Flut in Oppeln 1997
Wspomnienie wielkiej powodzi w Opolu 1997 r.

Albert Christoph Reck
Der Esel
Osioł

Gerhard Eckert
Ein Anzug für Berlin
Ubranie dla Berlina

Ruth Storm
…und wurden nicht gefragt
…ich nie pytano

Max Ruben Guttmann
Kaffee à la Ural
Kawa à la Ural

August Scholtis
Vom Kirchturm herabgeschaut
Widziane z wieży kościelnej