Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

KREATURA

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Polityka i społeczeństwo Feminizm

papierowe kwartalniki zawieszone

Spisy treści czasopism ukazujących w latach: 2004 2005 2009


Spis treści

Kontakt z redakcją

www: http://magazyn.kreatura.net/
e-mail: redakcja@kreatura.net
redaktor naczelna: Marzena Chińcz
sekretarz: Patrycja Markiewicz
adres korespondencyjny: skr. poczt. 69, 00-908 Warszawa 49
tel: 791 169 666
fax: 022 666 96 04

Kontakt z wydawcą

wydawca: Fundacja Lorga
adres: ul. J.Kwiatka 59/8, 09-400 Płock

ISNN: 1689-6114
rok założenia: 2004 (pierwszy numer papierowy - 2009)
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: 170 x 240 mm
objętość: 80 stron
nakład: 2000 egzemplarzy

Opis

Kreatura powstała w 2004 roku. Stworzyła ją Katarzyna Szumska, która magazyn skierowała do "kobiet dojrzałych społecznie, posiadających już ukształtowany światopogląd i własne zdanie na poruszające je wydarzenia w polityce, kulturze, historii, religii - ale także dla kobiet różnych pod względem swych przekonań" (z numery archiwalnego). Wydała cztery numery. W styczniu 2008 roku reaktywacji magazynu podjęła się Marzena Chińcz – obecna redaktor naczelna. Powstała Kreatura.net. Z początkiem roku 2009 Magazyn Kobiet Kreatywnych po raz pierwszy ukazał się drukiem.

To, co w magazynie najistotniejsze, to kobiecy i liberalny punkt widzenia, kwestia równouprawnienia, rola kobiet w życiu społecznym czy politycznym, sprawy kultury i sztuki, opinie, kontrowersje, pomysły.

Do publicystek magazynu należą znane i cenione pisarki, krytyczki literackie, poetki, uznane felietonistki, ekspertki, działaczki społeczne i polityczne, m.in. (w kolejności alfabetycznej):

Izabela Desperak - adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, związana z nieformalną grupą Łódź Gender;
Agnieszka Graff - autorka książek Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym oraz Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie, współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca;
Inga Iwasiów - krytyczka literacka, prozaiczka, historyczka i teoretyczka literatury, poetka, redaktor naczelna Szczecińskiego Dwumiesięcznika Kulturalnego Pogranicza, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego;
Ewa Lisowska - doktor ekonomii, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, jedna z założycielek Międzynarodowego Forum Kobiet, redaktor czasopisma Kobieta i Biznes;
Marzena Lizurej - Doktor Filologii Polskiej związana z ruchem feministycznym i LGBT, redaktor queerowego naukowego czasopisma internetowego InterAlia;
Zofia Łapniewska - ekonomistka, doktor w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją Politechniki Gdańskiej, koordynator pierwszych w Polsce badań nad budżetowaniem pod kątem płci (gender budget), oraz badań na rzecz kobiet i rozwoju w państwach byłego Związku Radzieckiego (EU Gender Watch);
Magdalena Środa - profesor w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor pism: Etyka i Przegląd Filozoficzny, członkini Komitetu Etyki Polskiej Akademii Nauk, była Pełnomocnik Rządu ds. Równego statusu Kobiet i Mężczyzn;
Irena Wóycicka - ekonomistka kierująca obszarem badań społecznych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, niezależny ekspert Komisji Europejskiej ds. integracji społecznej, była wiceminister pracy i polityki społecznej.

Prenumerata

Spisy treści

2004

Kreatura 1/ IX / 2004

Kreatura 2/ X / 2004

Kreatura 3/ XI/2004

2005

Kreatura 4/I/2005

2009

Kreatura 1/V/2009

Wybrane artykuły