Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Krakowskie Pismo Kresowe

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Historia Literatura Sztuka Europa Środkowa Mniejszości narodowe Dziedzictwo i Współczesność

papierowe roczniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2009 2010 2011 2012


Spis treści

Kontakt z redakcją

www: www.akademicka.pl/kresy
e-mail: kresy@akademicka.pl
redakcja: dr Wiktoria Kudela-Świątek, mgr Mateusz Łepkowski, dr Tomasz Pudłockik
red. nacz.: dr Adam Świątek
sekretarz red.: mgr Mateusz Kijewski
adres: ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków
tel: 12 43 127 43

Kontakt z wydawcą

wydawca: Księgarnia Akademicka Sp. z o.o.
adres: ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków

ISSN: 2081-9463
rok założenia: 2009
periodyczność: roczniki
medium: papierowe
format: B5
objętość: 200-300 stron
nakład: 250 egzemplarzy

Opis

Ideą „Krakowskiego Pisma Kresowego”, powołanego w 2009 r. i wydawanego przez Księgarnię Akademicką, jest nowoczesne i interdyscyplinarne spojrzenie na historię Polaków na wschodnich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, które w polskiej literaturze i historiografii od końca XVIII wieku nazywane były „Kresami”. W minionym półwieczu, temat ten budził wiele kontrowersji z racji na trudną historię przemian polityczno-narodowych w XX wieku, okupioną niejednokrotnie tragicznymi losami ludzi różnych narodowości i wyznań. Emocje, które towarzyszyły tym wydarzeniom oraz bolesna pamięć o nich, przekazywana przez pokolenia mieszkańców każdego z państw w tym regionie, niejednokrotnie ukierunkowywały charakter literatury przedmiotu. Z drugiej strony, na skutek panującego reżimu komunistycznego, problematyka ta była też często tematem zakazanym, a powstające niekiedy opracowania były pisane pod obowiązującą wówczas myśl propagandowo-polityczną.
Dziś, w dwudziestym pierwszym stuleciu, w obliczu integrującej się Europy, zagadnienie wielonarodowości i wielokulturowości nie jest już postrzegane w charakterze problemu, ale wielkiej wartości, przyczyniającej się do interesującego i dynamicznego rozwoju różnych regionów. W związku z niniejszym, nasze wydawnictwo, odcinając się od wszelkich wrogich nauce ideologii i roszczeń natury politycznej, pragnie spojrzeć z naukowego dystansu na „Kresy” – będące „małą ojczyzną” wielu Polaków, elementem polskiej kultury, a w końcu miejscem, gdzie spotkały się i zostawiły swój ślad różne narody, przyczyniając się tym samym do specyfiki kulturowej wielu miejsc w Europie Środkowo-Wschodniej.


W związku z niniejszym, głównymi punktami zainteresowania „Krakowskiego Pisma Kresowego” są następujące zagadnienia naukowe:
- „Idea i wizja Kresów” - ich recepcja w sztuce, literaturze, myśli politycznej oraz mitologii narodowej (spojrzenie mitoznawcze, kulturoznawcze, literaturoznawcze, filozoficzne i politologiczne)
- „Polacy na Kresach” - historia ludności polskiej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Interesujące przy tym wydaje się zarówno ukazywanie konkretnych wydarzeń i procesów historycznych jak i poszczególnych jednostek (spojrzenie historyczne i biografistyczne)
- „Wielokulturowość Kresów” - problematyka wzajemnych relacji kulturowych oraz religijnych między przedstawicielami różnych grup narodowych, etnicznych i wyznaniowych w regionie. Problematyka pogranicza oraz wymiany kulturowej (spojrzenie socjologiczne, etnologiczne, antropologiczne i religioznawcze)
- „Polskie zbiory i kolekcje” – dokumenty oraz zbiory polskiej literatury, malarstwa czy przedmiotów życia codziennego w bibliotekach, archiwach i muzeach za wschodnią granicą, a także zabytki sztuki, takie jak fundacje kościelne, cmentarze, pałace, dwory i inne budowle wiążące się z polskim życiem narodowym lub będące dziedzictwem artystycznym wielonarodowej Rzeczypospolitej (spojrzenie archiwistyczne, bibliotekoznawcze, muzealnicze i z punktu widzenia historii sztuki).

Spisy treści

2009

Krakowskie Pismo Kresowe 2009 (1)

2010

Krakowskie Pismo Kresowe 2010 (2)

2011

Krakowskie Pismo Kresowe 2011 (3)

2012

Krakowskie Pismo Kresowe 2012 (4)