Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kronika Warszawy 1-2 (116-117) 2003

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Kronika Warszawy lub Spisy treści 2003


okładka numeru 1-2 (116-117) 2003


Od Wydawców

Konrad Zawadzki (30 VI 1912 – 3 VII 2002)
Janina Jagielska

Artykuły i materiały

Jan Czerniawski
Problem niepełnej sprawności na łamach prasy warszawskiej okresu pozytywizmu (1865-1885)

Maria Irena Matejukowa
Formy tajnej działalności oświatowej w Warszawie na przełomie XIX i XX w. w obronie przed rusyfikacją

Henryk Bartoszewicz
Rozwój przestrzenny Warszawy w latach 1800-1914 w świetle źródeł kartograficznych

Ryszard Żelichowski
Inwestycje i polityka

Małgorzata Dubrowska
Odbudowa Starego Miasta i Zamku Królewskiego w Warszawie w pracach polskich medalierów

Marcin Dziubiński
20 lat temu trolejbusem do Piaseczna

Danuta Walendzik
Ustawodawstwo prawa mieszkaniowego i wynikające z ustaw
zmiany w sytuacji mieszkaniowej w Warszawie w latach 1995-2000

Recenzje

Słownik patronów ulic Warszawy
pod redakcją Stanisława Ciepłowskiego
Muzeum Historyczne m.st.Warszawy,Wydawnictwo DiG,Warszawa 2002—Janusz Sujecki

112 książek o Warszawi
Andrzej Sołtan

Z działalności warszawskich archiwów

Adam Grzegorz Dąbrowski
Działalność Archiwum Akt Nowych w 2002 r.

Krzysztof Pątek
Działalność Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie w latach 2000-2002

Maria Sierocka-Pośpiech
Działalność Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie w 2002 r.

Danuta Bondaryk
Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Warszawie 1870-1949

Sprawozdania

Wystawa „Tylman z Gameren—architektWarszawy, Holender z pochodzenia, Polak z wyboru”
Anna Kuśmidrowicz-Król

Doroczna sesja katyńska „Zbrodnia katyńska a problem przebaczenia”
Anna Belka

Kronika

Kalendarz warszawski, lipiec - grudzień 1999
Teresa Czarnecka-Durniat