Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kultura enter

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Polityka i społeczeństwo Sztuka Teatr

sieciowe miesięczniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2008 2009 2010 2011 2012


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.kulturaenter.pl/
e-mail: redakcja@kulturaenter.pl
redakcja:
Aleksandra Zińczuk (redaktor naczelna)


współpraca: Bohdan Zadura, Mykoła Riabczuk (felietony) Krzysztof Bąk (dział wschodni, eseistyka) Yaroslav Ilchyshyn (multimedia) Anna Chlebus (muzyka) Olga Maciupa (teatr) Łukasz Marcińczak, Jadwiga Mizińska (eseistyka) Dorota Mościbrodzka, Mykhaiło Kapuystan, Roman Kravchenko (fotografie) Sergii Gladyshuk, Andrij Sawaneć, Bohdan Zadura (tłumaczenia) Elżbieta Zasempa (korekta)

adres: ul. Grodzka 7, 20-112 Lublin (z dopiskiem "Warsztaty Kultury", nieregularnik „kultura enter”)
tel: 81 533 08 18

Kontakt z wydawcą

wydawca: "Warsztaty Kultury" w Lublinie
adres: ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin

ISSN: 1689-7439
rok założenia: 2008
periodyczność: nieregularnik
medium: sieciowe
format:
objętość:
nakład:

Opis

Internetowy nieregulanrik poświęcony tematyce kulturalnej i społeczno-politycznej, wydawany od lipca 2008 roku najpierw przez lubelskie Centrum Kultury, następnie przez Warsztaty Kultury w Lublinie. Obszary zainteresowań: Środkowo-Wschodnia Europa, literatura, polityka, historia, edukacja, kultura tradcyjna, animacja kultury, architektura i przestrzeń publiczna teatr, sztuki wizualne, muzyka, wielokulturowość. Najbardziej charakterystycznym rysem pisma jest szczególny nacisk położony na problematykę wschodnią, poprzez szereg publikacji przybliżających mało rozpropagowane w Polsce, aktualne na Ukrainie i Białorusi debaty społeczne i kulturalne. „Kultura Enter” zamieszcza głównie wywiady, artykuły problemowe i eseje, oddając głos nie tylko polskim autorom.

Spisy treści

2008

Kultura enter 0/2008
Kultura enter 1/2008
Kultura enter 2/2008
Kultura enter 3/2008
Kultura enter 4/2008
Kultura enter 5/2008

2009

Kultura enter 6/2009
Kultura enter 7/2009
Kultura enter 8/2009
Kultura enter 9/2009
Kultura enter 10/2009
Kultura enter 11-12/2009
Kultura enter 13-14/2009
Kultura enter 15/2009
Kultura enter 16-17/2009

2010

Kultura enter 18-19/2010
Kultura enter 20/2010
Kultura enter 21/2010
Kultura enter 22-23/2010
Kultura enter 24/2010
Kultura enter 25/2010
Kultura enter 26/2010
Kultura enter 27-28/2010
Kultura enter 29/2010

2011

Kultura enter 30/2011
Kultura enter 31/2011
Kultura enter 32/2011
Kultura enter 33-34/2011
Kultura enter 35/2011
Kultura enter 36/2011
Kultura enter 37/2011
Kultura enter 38/2011
Kultura enter 39/2011 - numer specjalny. Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi
Kultura enter 39/2011 - numer specjalny. Даклад аб стане незалежнай культуры і НДА ў Беларусі
Kultura enter 39/2011 - numer specjalny. A Report on the Condition of NGOs and Independent Culture in Belarus
Kultura enter 39/2011 - numer specjalny. Отчет о состоянии независимой культуры и НДО в Беларуси
Kultura enter 40/2011 - numer specjalny. pARTisan & Kultura Enter
Kultura enter 40/2011 - спецыяльны нумар. pARTisan & Kultura Enter
Kultura enter 41/2011 - numer specjalny. pARTisan & Kultura Enter
Kultura enter 41/2011 - спецыяльны нумар. pARTisan & Kultura Enter

2012

Kultura enter 42/2012 - numer specjalny. pARTisan & Kultura Enter
Kultura enter 42/2012 - спецыяльны нумар. pARTisan & Kultura Enter
Kultura enter 43/2012 - Polskie Stolice Kultury
Kultura enter 44/2012
Kultura enter 45-46/2012
Kultura enter 47-48/2012