Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kwartalnik Filmowy 29-30 (89-90) 2000

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Kwartalnik Filmowy lub Spisy treści 2000


okładka numeru 29-30 (89-90) 2000


OD REDAKCJI

Stefan Morawski
KINO ETOSU CZY AKCJI

POLSKIE WYBORY

Robert Piłat
WARTOŚĆ MILCZENIA

Seweryn Kuśmierczyk
WSTĘGA MÖBIUSA JAKO CZASOPRZESTRZEŃ DZIEŁA FILMOWEGO (NA PRZYKŁADZIE PĘTLI WOJCIECHA JERZEGO HASA I ZABICIA CIOTKI GRZEGORZA KRÓLIKIEWICZA

Annę Guerin-Castell
DWOISTA FORMA SZYFRÓW WOJCIECHA JERZEGO HASA. PRAWDA DO ROZSZYFROWANIA

Agnieszka Kulig
ETYKA W FILMACH KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO

HOLOCAUST l CODZIENNOŚĆ OBOZU KONCENTRACYJNEGO

Piotr Litka
POLACY l ŻYDZI W ULICY GRANICZNEJ

Marty Fairbairn
ETYKA PRZEDSTAWIANIA. ROZMOWA Z PETEREM KASSOVITZEM, TWÓRCĄ JAKUBA KŁAMCY

Maurizio Viano
ŻYCIE JEST PIĘKNE HOLOCAUST I ŚMIECH - RECEPCJA l ALEGORIA

Marta Wróbel
METAFORYZACJA RZECZYWISTOŚCI LAGROWEJ W FILMIE KORNBLUMENBLAU LESZKA WOSIEWICZA

ZROZUMIEĆ „DRUGIEGO”

Ewa Kolasińska
ESTETYKA WYNATURZEŃ l OBSESJA ROZKŁADU. OBRAZ CIAŁA W FILMACH LUISA BUŃUELA

Aneta Pierzchała
BUTELKA I SZNUREK Z BIELIZNĄ. NA MARGINESIE DRYFUJĄCYCH TRZCIN I OPOWIEŚCI TOKIJSKIEJ YASIJURO OZU

Małgorzata Burzyńska-Keller
SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ WOJCIECHA JERZEGO HASA W KONTEKŚCIE TRADYCJI JUDAISTYCZNEJ

Magdalena Wiącek
LICZY SIĘ TYLKO ŻYCIE. WITALISTYCZNY DUALIZM ABBASA KIAROSTAMIEGO

Ewa Mazierska
JAKBY FRANCO NIGDY NIE BYŁO

ETYKA DOKUMENTALISTY

ŻEBY NIE BOLAŁO z Marcelem Łozińskim rozmawia Katarzyna Jabłońska

TRANSMISJA Z CUDZEGO ŻYCIA z Wojciechem Szumowskim rozmawia Katarzyna Jabłońska

ETYKA VERSUS ESTETYKA

Urszula Jarecka
CZY „ŚWIĘTOŚĆ” TEMATU USZLACHETNIA DZIEŁO? POZAARTYSTYCZNE KRYTERIA OCENY DZIAŁA FILMOWEGO

Ewa Mazierska
OD ESTETYKI I ETYKI DO HERMENEUTYKI KINA

Maria Gołębiewska
LAURENT JULLIER - PYTANIA O POSTMODERNISTYCZNE KINO

FOTOGRAFIA l ANTROPOLOGIA

Sławomir Sikora
FOTOGRAFIA I PAMIĘĆ

OKIEM I UCHEM

Marcin Giżycki
TRZEJ ARTYŚCI ŚWIATŁA I PRZESTRZENI

KSIĄŻKI O FILMIE

Tadeusz Szczepański, Jak w zwierciadle (Lech Sokół)
Andrzej Gwóźdź, Pejzaże audiowizualne. Telewizja - wideo - komputer, Obrazy i rzeczy. Film między mediami (Piotr Zawojski)
Jacek Ostaszewski, Film i poznanie. Wprowadzenie do kognitywnej teorii filmu, Rozumienie opowiadania filmowego (Andrzej Gwóźdź)

NOTY O AUTORACH

FILM NA ŚWIECIE'99
(oprac. Beata Kosińska-Krippner)


SUMMARY
SOMMAIRE