Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kwartalnik Fotografia

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Sztuka Fotografia

sieciowe i papierowe kwartalniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.fotografia.net.pl
e-mail: redakcja@fotografia.net.pl
redakcja:
red. nacz.: Waldemar Śliwczyński
adres: ul. Fromborska 18, 62-300 Września
tel: (0-61) 4374950
fax: 4367285

Kontakt z wydawcą

wydawca: Wydawnictwo KROPKA J. W. Śliwczyńscy
adres: ul. Szczecińska 5, 62-300 Września

ISSN: 1509-9628
rok założenia: 2000
periodyczność: kwartalniki
medium: sieciowe i papierowe
format: A4
objętość: 120 stron
nakład: 1000 egzemplarzy

Opis

Kwartalnik Fotografia po raz pierwszy ukazał się w 2000 roku, jako
czasopismo mające omawiać najważniejsze wydarzenia fotograficzne w Polsce
oraz przedstawiające sylwetki fotografów. Z czasem jednak pismo zaczęło dość dynamicznie ewoluować i obejmować swym zasięgiem nie tylko fotografię krajową, ale także prezentować zjawiska i twórców zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. W 2003 roku magazyn zmienił format (23x29 cm) i szatę graficzną, a od 2004 roku jest to już magazyn zawierający dodatkowo pełne przekłady tekstów na język angielski.
Kwartalnik Fotografia w ciągu pięciu lat swego istnienia zdołał skupić wokół siebie grono ważnych krajowych krytyków, historyków sztuki i teoretyków, zaś pojawienie się współpracowników zagranicznych spowodowało, że pismo wyraźnie zaczęło nabierać międzynarodowego charakteru. Założeniem magazynu jest stworzenie rodzaju platformy, na której dochodzić
może do konfrontacji fotografii polskiej z postawami, jakie funkcjonują poza
granicami kraju. Z jednej strony ma to pomóc w otwarciu się i pokazywaniu
współczesnych kierunków w fotografii światowej, z drugiej zaś ma stanowić
poważną formę promocji polskiej fotografii w świecie. Bardzo ważnym problemem podejmowanym na łamach Kwartalnika Fotografia jest też przybliżanie historii fotografii, w szczególności polskiej oraz publikowanie tekstów dotyczących problemów teorii tegoż medium.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. 1 numer: 18,00 PLN (cena numerów archiwalnych to 16,00 PLN)
(W tym koszty wysyłki) [cena w sklepie to 20,00 PLN]
Prenumeraty zagraniczne:

1. 1 numer: 15,00 EUR
(W tym koszty wysyłki)

Spisy treści

2000

Kwartalnik Fotografia 1 (1) 2000
Kwartalnik Fotografia 2 (2) 2000
Kwartalnik Fotografia 3 (3) 2000

2001

Kwartalnik Fotografia 1 (4) 2001
Kwartalnik Fotografia 2 (5) 2001
Kwartalnik Fotografia 3 (6) 2001
Kwartalnik Fotografia 4 (7) 2001
Kwartalnik Fotografia 8 (2001)

2002

Kwartalnik Fotografia 9 (2002)
Kwartalnik Fotografia 10 (2002)

2003

Kwartalnik Fotografia 11 (2003)
Kwartalnik Fotografia 12 (2003)
Kwartalnik Fotografia 13 (2003)

2004

Kwartalnik Fotografia 14 (2004)
Kwartalnik Fotografia 15 (2004)
Kwartalnik Fotografia 16 (2004)

2005

Kwartalnik Fotografia 17 (2005)
Kwartalnik Fotografia 18 (2005)
Kwartalnik Fotografia 19 (2005)

2006

Kwartalnik Fotografia 20 (2006)
Kwartalnik Fotografia 21 (2006)

2007

Kwartalnik Fotografia 22 (2007)
Kwartalnik Fotografia 23 (2007)

2008

Kwartalnik Fotografia 24-25 (2008)
Kwartalnik Fotografia 26-27 (2008)

2009

Kwartalnik Fotografia 28 (2009)
Kwartalnik Fotografia 29 (2009)
Kwartalnik Fotografia 30 (2009)
Kwartalnik Fotografia 31 (2009)

2010

Kwartalnik Fotografia 32 (2010)
Kwartalnik Fotografia 33 (2010)
Kwartalnik Fotografia 34 (2010)

2011

Kwartalnik Fotografia 35 (2011)
Kwartalnik Fotografia 36 (2011)
Kwartalnik Fotografia 37 (2011)

2012

Kwartalnik Fotografia 38 (2012)
Kwartalnik Fotografia 39 (2012)

Omówienia z „Witryny”