Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Literatura Ludowa

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Filozofia i antropologia Literatura Krytyka

papierowe dwumiesięczniki
prenumerata krajowa

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://free.ngo.pl/ptl
e-mail: ptl@free.ngo.pl
redakcja:
red. nacz.: Jolanta Ługowska
adres: ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław
tel: (0-71) 3211610 begin_of_the_skype_highlighting              (0-71) 3211610      end_of_the_skype_highlighting, 0-607700377
fax: (0-71) 3211614

Kontakt z wydawcą

wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
adres: ul. Szczytnicka 11 , 50-382 Wrocław

ISSN: 0024-4708
rok założenia: 1957
periodyczność: dwumiesięczniki
medium: papierowe
format: B5
objętość: 100 stron
nakład: 300 egzemplarzy

Opis

Czasopismo folklorystyczne wydawane we Wrocławiu, a zarazem oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Periodyk zajmuje się szeroko rozumianym folklorem i nowocześnie pojmowaną folklorystyką. Omawia więc i analizuje folklor środowisk wiejskich (dawnych i współczesnych), miejskich, zawodowych, przestępczych i in.; zajmuje się różnymi formami literatury popularnej. W części teoretycznej przynosi każdorazowo artykuły badaczy polskich i obcych z zakresu metodologii badań folkloru, a także zamieszcza recenzje prac naukowych związanych z folklorystyką i dziedzinami pokrewnymi. Dość często ukazują się zeszyty monograficzne LITERATURY LUDOWEJ – na ogół tematem jest wybrany problem badawczy lub prezentacja kultur danego regionu, tak w Polsce, jak i za granicą. Z pismem współpracują wybitni folkloryści i młodzi pracownicy z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Publikacjom zawartym w każdym numerze towarzyszą streszczenia w języku angielskim.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. rok (6 numerów): 48,00 PLN

Spisy treści

2000

Literatura Ludowa 1/2000
Literatura Ludowa 2/2000
Literatura Ludowa 3/2000
Literatura Ludowa 4-5/2000
Literatura Ludowa 6/2000

2001

Literatura Ludowa 1/2001
Literatura Ludowa 2/2001
Literatura Ludowa 3/2001
Literatura Ludowa 4-5/2001
Literatura Ludowa 6/2001

2002

Literatura Ludowa 1/2002
Literatura Ludowa 2/2002
Literatura Ludowa 3/2002
Literatura Ludowa 4-5/2002
Literatura Ludowa 6/2002

2003

Literatura Ludowa 1/2003
Literatura Ludowa 2/2003
Literatura Ludowa 3/2003
Literatura Ludowa 4-5/2003
Literatura Ludowa 6/2003

2004

Literatura Ludowa 1/2004
Literatura Ludowa 2/2004
Literatura Ludowa 3/2004
Literatura Ludowa 4-5/2004
Literatura Ludowa 6/2004

2005

Literatura Ludowa 1/2005
Literatura Ludowa 2/2005
Literatura Ludowa 3/2005
Literatura Ludowa 4-5/2005
Literatura Ludowa 6/2005

2006

Literatura Ludowa 1/2006
Literatura Ludowa 2/2006
Literatura Ludowa 3/2006
Literatura Ludowa 4-5/2006
Literatura Ludowa 6/2006

2007

Literatura Ludowa 1/2007
Literatura Ludowa 2/2007
Literatura Ludowa 3/2007
Literatura Ludowa 4-5/2007
Literatura Ludowa 6/2007

2008

Literatura Ludowa 1/2008
Literatura Ludowa 2/2008
Literatura Ludowa 3/2008
Literatura Ludowa 4-5/2008
Literatura Ludowa 6/2008

2009

Literatura Ludowa 1/2009
Literatura Ludowa 2/2009
Literatura Ludowa 3/2009
Literatura Ludowa 4-5/2009
Literatura Ludowa 6/2009

2010

Literatura Ludowa 1/2010
Literatura Ludowa 2/2010
Literatura Ludowa 3/2010