Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Muzyka

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Muzyka

papierowe kwartalniki
prenumerata krajowa

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Spis treści

Kontakt z redakcją

www: http://www.ispan.pl/pl/dzialalnosc-badawcza/zaklad-muzykologii/muzyka.-redakcja
e-mail: muzyka.kwartalnik@ispan.pl
red. nacz.: prof. Elżbieta Witkowska-Zaremba
redakcja: mgr Halina Sieradz – sekretarz redakcji / Editorial Assistant, dr Jolanta Guzy-Pasiak, dr Grzegorz Zieziula
adres: Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa
tel: (+ 48) 22 5048238
fax: (+ 48) 22 8313149
2011

Kontakt z wydawcą

wydawca: Instytut Sztuki PAN
adres: ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa

ISSN: 0027-5344
rok założenia: 1953
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: B3
objętość: ok. 150-180 stron
nakład: 400 egzemplarzy

Opis


Periodyk o charakterze akademickim, publikujący materiały z zakresu historii muzyki (od średniowiecza do współczesności), etnomuzykologii i antropologii muzyki oraz innych dziedzin badań związanych z muzyką (np. akustyki i psychologii muzyki). Oprócz artykułów i komunikatów zawiera recenzje książek muzykologicznych oraz informacje na temat życia muzykologicznego w Polsce. Niektóre artykuły publikowane są w języku angielskim.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. 1 rok: 72,00 PLN

Prenumeratę czasopism wydawanych przez Instytut Sztuki PAN prowadzą niżej wymienione firmy:

RUCH S.A. Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Kontakt: e-mail prenumerata@ruch.com.pl lub telefon (22) 693 70 00, w godz. 7-17 KOLPORTER S.A. infolinia: 0 801 205 555; GARMOND PRESS S.A. e-mail: prenumerata.warszawa@garmondpress.pl; tel.: (0 22) 837 30 08 ARS POLONA S.A. e-mail: arspolona@arspolona.com.pl, tel.: (0 22) 509 86 00 Warszawska Drukarnia Naukowa PAN e-mail: dystrybucja@wdnpan.pl; tel.: (0 22) 628 76 14

Spisy treści

2000

Muzyka 1/2000
Muzyka 2/2000
Muzyka 3/2000
Muzyka 4/2000

2001

Muzyka 1/2001
Muzyka 2/2001
Muzyka 3/2001
Muzyka 4/2001

2002

Muzyka 1/2002
Muzyka 2/2002
Muzyka 3-4/2002

2003

Muzyka 1/2003
Muzyka 2/2003
Muzyka 3/2003
Muzyka 4/2003

2004

Muzyka 1/2004
Muzyka 2/2004
Muzyka 3/2004
Muzyka 4/2004

2005

Muzyka 1/2005
Muzyka 2/2005
Muzyka 3/2005
Muzyka 4/2005

2006

Muzyka 1-2/2006
Muzyka 3/2006
Muzyka 4/2006

2007

Muzyka 1/2007
Muzyka 2/2007
Muzyka 3/2007
Muzyka 4/2007

2008

Muzyka 1/2008
Muzyka 2/2008
Muzyka 3/2008
Muzyka 4/2008

2009

Muzyka 1/2009
Muzyka 2/2009
Muzyka 3-4/2009

2010

Muzyka 1/2010
Muzyka 2/2010
Muzyka 3/2010
Muzyka 4/2010

2011

Muzyka 1/2011
Muzyka 2/2011
Muzyka 3/2011
Muzyka 4/2011

2012

Muzyka 1/2012
Muzyka 2/2012
Muzyka 3/2012
Muzyka 4/2012

2013

Muzyka 1/2013
Muzyka 2/2013
Muzyka 3/2013
Muzyka 4/2013

2014

Muzyka 1/2014
Muzyka 2/2014