Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Nasze Pomorze 7 (2005)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Nasze Pomorze lub Spisy treści 2005


okładka numeru 7 (2005)


Wstęp

ARTYKUŁY

Maciej Szukała
Znaczenie Komisji Historycznej Pomorza (Historische Kommission Für Pommern) dla rozwoju badań regionalnych (1910-1945)

Wojciech Łysiak
Muzea typu skansenowskiego na Rugii, a działania ludoznawcze na Pomorzu Przednim

Magdalena Bonowska
Kolekcje funeralne rugijskich kościołów

Jarosław Szuta
Językowy obraz świata w Duchownych piesniach... Szymona Krofeja

Daniel Kalinowski
Pontanus ilustrowany. Dla kogo Pontanus tłumaczył „Mały katechizm” Lutra?

Violetta Kostka
Kancjonał Szymona Krofeya i inne polskie kancjonały ewangelickie z drukarni gdańskich

Adela Kulik-Kalinowska
Między liryką a perswazją. Duchowne piesnie Szymona Krofeja. Zarys problematyki

Sylwia Wesołowska
Przyczynek do dziejów szkolnictwa w Bytowie do XVIII wieku: wokół zagadnień reformacji i szkolnictwa protestanckiego na Pomorzu

Maria Pająkowska-Kensik
Pamięć miejsca i pamięć o języku

Andrzej Chludziński
Miejsca kaźni na Pomorzu w świetle nazewnictwa

Kamil Kajkowski
Wczesnośredniowieczne święte gaje i drzewa pogańskich Słowian na terenie Polski (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza)

Tomasz Rembalski
Zaginiona kaplica w Chotkowie w świetle wizytacji biskupich z lat 1686-1780

Zbigniew Sobisz
Zabytkowe parki podworskie Ziemi Bytowskiej

Elżbieta Szalewska
Krajobraz osadnictwa turystycznego okolic Bytowa

Hieronim Kroczyński
Rekreacyjna funkcja Kołobrzeskiego Lasu w XIX i XX wieku

Krzysztof Skrzypiec
Otwarcie stadionu im. Hindenburga w Słupsku w 1926 roku

Kacper Pęcarski
Obsługa finansów miasta Słupska przez Miejską Kasę Oszczędności w Słupsku (Städtische Sparkasse Stolp) w latach 1929-1939

Weronika Kurstak
Angelologia Kaszubska. O twórczości Józefa Chełmowskiego

KRONIKA

Wieża kościoła św. Katarzyny w Bytowie. Wspomnienia z organizacji oddziału historii miasta (Maciej Kwaśkiewicz)

Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego
w Bytowie za rok 2005 (Janusz Kopydłowski)