Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Nasze Słowo

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Mniejszości narodowe

sieciowe i papierowe tygodniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści: 2000 2004


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://free.ngo.pl/nslowo
e-mail: nslowo@free.ngo.pl
redakcja:
red. nacz.: Mirosław Werbowy
adres: ul. Kościeliska 7a, 03-614 Warszawa
tel: (0-22) 6795122
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca: Związek Ukraińców w Polsce
adres: ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa

ISSN: 0027-8254
rok założenia: 1956
periodyczność: tygodniki
medium: sieciowe i papierowe
format: A3
objętość: 10 s. stron
nakład: 4550 egzemplarzy

Opis

NASZE SŁOWO to wydawany w języku ukraińskim tygodnik mniejszości ukraińskiej w Polsce. Porusza tematy dotyczące życia i działalności ukraińskiej diaspory w Polsce (rubryki Nasza sprawa i Z diaspory), opisuje najważniejsze społeczne i kulturalne wydarzenia i trendy na Ukrainie (Puls Ukrainy), zajmuje się stosunkami polsko-ukrańskimi (dział Ukraina–Polsza). Publikuje rozmowy z ważnymi postaciami ukraińskiego życia społeczno-kulturalnego (dział Rozmowa) i komentarze (Toczka zoru). Informuje o mających związek z ukraińskością imprezach kulturalnych, książkach, filmach, itp. Na łamach tygodnika funkcjonuje też stała rubryka dotycząca spraw Łemków. Pierwszy numer gazety ukazał się w przededniu zjazdu założycielskiego Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (15 czerwca 1956 roku). NASZE SŁOWO było organem prasowym tej organizacji. W lutym 1990 roku, po przekształceniu UTSK w Związek Ukraińców w Polsce, przestało pełnić rolę organu prasowego – przyjęło formułę tygodnika ukraińskiego, którego wydawcą jest ZUwP. Od kwietnia 2002 roku gazetą kieruje Mirosław Werbowy.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. kwartał: 53,00 PLN

Prenumeraty zagraniczne:

1. rok: 64,00 USD
USA; Ameryka Pd.; Australia

2. rok: 86,00 CAD
Kanada

3. rok: 48,00 EUR
Europa

Spisy treści

2000

Nasze Słowo 41/2000

2004

Nasze Słowo 2/2004