Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Niwa

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Mniejszości narodowe

papierowe tygodniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści:


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://niva.iig.pl/
e-mail:
redakcja:
red. nacz.: Witalis Łuba
adres: ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149, 15-959 Białystok
tel: (0-85) 7435022
fax: (0-85) 7435022

Kontakt z wydawcą

wydawca: Rada Programowa Tygodnika 'Niwa'
adres: ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149, 15-959 Białystok

ISSN: 0546-1960
rok założenia: 1956
periodyczność: tygodniki
medium: papierowe
format: A3
objętość: 12 s. stron
nakład: 2000 egzemplarzy

Opis

Czasopismo adresowane do członków mniejszości narodowej mieszkających w zwartym obszarze etnicznym w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego i w diasporze w wielkich aglomeracjach. Stąd cele, jakie stawia sobie tygodnik to: pomoc w zachowaniu świadomości narodowej Białorusinów i propagowanie języka białoruskiego, a także dostarczanie wiadomości z życia rodaków na Białorusi. W NIWIE zamieszczane są wiadomości z gmin wschodniej Białostocczyzny, zamieszkałych przeważnie przez Białorusinów, artykuły poświęcone zagadnieniom z zakresu historii, polityki, oświaty, kultury i religii. W każdym numerze pojawia się dwustronicowy dodatek dla dzieci „Zorka” redagowany z myślą o uczniach szkół podstawowych Białostocczyzny uczących się języka ojczystego, ostatnia zaś strona tygodnika poświęcona jest humorowi i rozrywce. Raz w miesiącu ukazuje się dodatek literacki, tj. wydzielone kolumny, które wypełniają utwory literatów białoruskich mieszkających i tworzących w Polsce.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. kwartał: 19,50 PLN

Prenumeraty zagraniczne:

1. kwartał: 35,10 PLN

Spisy treści

Publikacje książkowe

Jerzy Wołkowycki W kamiennym kręgu

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 2000.

W kroplach deszczu

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 2000.

Eugeniusz Mironowicz Najnowsza historia Białorusi 1890-1998

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 1999.

Nadzieja Artymowicz Odpływa spokojne niebo

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 1999.

Obrazy myśli

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 1999.

Za niebokresem Europy. Antologia nowej poezji białoruskiej 1987-1997

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 1998.

Jerzy Wołkowycki Biały splot

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 1998.

Helena Aniszewska Smak życia

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 1998.

Włodzimierz Sawczuk Co w sercu

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 1998.

Znowu słyszę słowa

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 1998.

Płynę po morzu mojego życia

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 1997.

Sokrat Janowicz Dzienniki

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 1997.

Wiktor Jarmołkowicz Zarys historii Białorusi do 1914 r

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 1997.

Los jednego pokolenia

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 1996.

Słowa w labiryntach

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 1996.

Jan Ciełuszecki Panorama gmin wschodniej Białostocczyzny

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 1995.

Wujek Kwas Rozmyślania

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 1995.

Mira Łuksza Wyspa

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 1994.

Sokrat Janowicz Dolina pełna losu

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 1993.

Sokrat Janowicz Terra incognita: Białoruś

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 1993.

Jerzy Geniusz Z mojej dzwonnicy

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 1993.

Mira Łuksza Dziki ptak wróbel

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białystok 1992.