Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Ochrona Zabytków 1/2007

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Ochrona Zabytków lub Spisy treści 2007


okładka numeru
1/2007


INFORMACJE
INFORMATION

MARCIN GAWLICKI
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Nowe cele i zasady działania
National Heritage Board of Poland. New Targets and Principles of Activity (Summary)

LIDIA KLUPSZ
Akademia Nieświeska
The Nieśwież Academy (Summary)

MARCIN SABACIŃSKI
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu archeologicznemu
The National Heritage Board of Poland and Combatting Crime against the Archaeological Heritage (Summary)

ANNA MARCONI-BETKA
Konferencja „Periodic Reporting Follow-up Meeting for Eastern and Central Europe”. Wrocław, 14-15 września 2007 r.
The ”Periodic Reporting Follow-up Meeting for Eastern and Central Europe” Conference. Wrocław, 14-15 September 2007 (Summary)

BARTOSZ SKALDAWSKI
Konferencja „Bazy danych o zabytkach”
The ”Historical Monuments Data Bases” Conference (Summary)

MARCIN KMICIK
Krakowskie spotkania z INSPIRE
Cracow Meetings with INSPIRE (Summary)

MAGDA STEC
Europejskie Dni Dziedzictwa 2007
European Heritage Days 2007 (Summary)

KATARZYNA PIOTROWSKA-NOSEK
31. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
31st Session of the UNESCO World Heritage Committee (Summary)

JAKUB LEWICKI
Powołanie kolegium doradczego ds. ochrony zabytków architektury modernistycznej w Polsce
The establishment of the advisory board on the protection of historical monuments of modernistic architecture in Poland (Summary)

REALIZACJE
REALISATIONS

DARIUSZ MARKOWSKI
Gotycki ołtarz z Dobiegniewa. Historia, stan zachowania, konserwacja
The Gothic Altar from Dobiegniew. History, State of Preservation, Conservation (Summary)

BARBARA BIELINIS-KOPEĆ
Ratusz w Zielonej Górze
The Town Hall in Zielona Góra (Summary)

TOMASZ KOZIELEC
Niezwykłe znaki: tefilin i mezuza – wyrazem piękna i bogactwa sztuki żydowskiej
The outstanding symbols: tefillin and mezuzah – expression of beauty and variety of Jewish art (Summary)

MARIA LUBRYCZYŃSKA
Drewniany kościół pw. Św. Stanisława biskupa w Boguszycach k. Rawy Mazowieckiej. Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy polichromowanych stropach
Wooden Church of St. Stanisław the Bishop in Boguszyce near Rawa Mazowiecka. The Completion of the Conservation and Restoration of Polychrome Ceilings (Summary)

TEORIE
THEORIES

MICHAŁ TADEUSZ WITWICKI
Kryteria oceny wartości zabytkowej obiektów architektury jako podstawa wpisu do rejestru zabytków
Criteria for the Assessment of the Historical Value of Architectural Monuments as a Basis for Inclusion into the Register of Historical Monuments (Summary)

WSPOMNIENIE
POSTHUMOUS REMINISCENCES

Michał Tadeusz Witwicki (1921-2007)
Reminiscence about MichaΠ Tadeusz Witwicki (Summary)

KONFERENCJE
CONFERENCES

MARIA KATARZYNA KACZOROWSKA
Park kulturowy jako forma ochrony zespołów urbanistycznych. Kraków-Zwierzyniec
A Cultural Park as a Form of the Protection of Town Planning Complexes. Cracow-Zwierzyniec (Summary)

PIŚMIENNICTWO
LITERATURE

KAMIL ZEIDLER
Ochrona zabytków militarnych Helu
The Protection of Military Monuments on the Hel Peninsula (Summary)

Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków