Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Ochrona Zabytków 2/2006

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Ochrona Zabytków lub Spisy treści 2006


okładka numeru 2/2006


TEORIA
THEORY


IWONA MAŁGORZATA SZMELTER
Współczesna teoria konserwacji i restauracji dóbr kultury. Zarys zagadnień
The Contemporary Theory of the Conservation and Restoration
of Cultural Property. Outline of Problems (Summary)

URBANISTYKA
TOWN PLANNING


RAFAŁ EYSYMONTT, ŁUKASZ KRZYWKA
Plac Nowy Targ we Wrocławiu – reaktywacja?
New Market Square in Wrocław – Reactivation? (Summary)

ARCHITEKTURA
ARCHITECTURE


EWA POPŁAWSKA-BUKAŁO
Gmach Biblioteki Publicznej w Warszawie
Building of the Public Library in Warsaw (Summary)

MALARSTWO
PAINTING


JACEK SOBCZYK, BOGUSŁAW OBARA, PIOTR FRĄCZEK, JOANNA SOBCZYK
Zastosowania analizy obrazu w nieniszczących badaniach obiektów zabytkowych. Wybrane przykłady
The Application of Image Analysis in Non-invasive Research
of Historical Objects. Selected Examples (Summary)

ZABYTKI TECHNIKI
MONUMENTS OF TECHNOLOGY


ARTUR SETNIEWSKI
Ochrona zabytków elektronicznej techniki obliczeniowej
w zbiorach Muzeum Techniki
The Protection of Monuments of Electronic Calculation Techniques in the Collections of the Museum of Technology (Summary)

KRAJOBRAZY
LANDSCAPE


GRAŻYNA HOLLY
Krajobraz kulturowy Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego ochrona
The Cultural Landscape of the Bieszczady National Park and its Protection (Summary)

TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIES


MAŁGORZATA LABUS, DOROTA KUBAT
Stan zachowania kamiennego budulca zamku Grodziec
koło Złotoryi
State of the Preservation of the Stone Building Material
in Grodziec Castle near Złotoryja (Summary)

KOMUNIKATY
COMMUNIQUES


JUSTYNA KRZYŻANOWSKA
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
International Monuments Protection Day (Summary)

PIŚMIENNICTWO
LITERATURE


MARIA KRAJEWSKA
Skarby ziemi wydarte. Górny Śląsk i pogranicze
Treasures Extracted from the Earth. Upper Silesia
and the Borderland (Summary)