Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Ochrona Zabytków 3/2007

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Ochrona Zabytków lub Spisy treści 2007


okładka numeru
3/2007INFORMACJE
INFORMATION

MAGDA STEC
Międzynarodowy Dzień ochrony Zabytków 2008
International Day of Monuments and Sites 2008 (Summary)

LAURA BAKALARSKA
„W stronę nowoczesnego muzeum”. Konferencja międzynarodowa, Warszawa, 6-7 marca 2008 r.
“Heading towards a Modern Museum”. International Conference, Warsaw 6-7 March 2008 (Summary)

BARBARA FURMANIK
„Zarządzanie krajobrazem kulturowym i kształtowanie społecznych postaw proekologicznych”. Międzynarodowa konferencja naukowa, Niepołomice, 8-10 maja 2008 r.
“Towards Cultural Landscape Management and Shaping Social pro-Ecologic Attitudes”. International conference, Niepołomice, 8-10 May 2008 (Summary)

MICHAŁ GRABOWSKI
„Listing Archaeological Sites, Protecting the Historical Landscape”. Konferencja, Târgovişte, 6-8 marca 2008 r.
“Listing Archaeological Sites, Protecting the Historical Landscape”. Conference, Târgovişte, 6-8 March 2008 (Summary)

BARTOSZ SKALDAWSKI
Ochrona dziedzictwa archeologicznego. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków szkoli policję
The Protection of the Archaeological Heritage. The National Heritage Board of Poland Trains the Police Force (Summary)

MARGERITA SZULIŃSKA
Piątki konserwatorskie na Zamku królewskim w Warszawie
Conservation Fridays at the Royal Castle in Warsaw (Summary)

BARBARA BIELINIS-KOPEĆ
III lubuskie spotkania architektów z konserwatorami zabytków
Third Lubusz Meetings of Architects and Conservators (Summary)


REALIZACJE
REALISATIONS

ELŻBIETA WYSOCKA
Sztuka ruchomego obrazu. Ochrona, konserwacja i rekonstrukcja w dobie mediów cyfrowych
The Art of the Moving Image. Protection, Conservation and Reconstruction in the Era of Digital Media (Summary)


TEORIE
THEORIES

ANDRZEJ CICHY
Znaczenie ozdobnego deskowania w periodyzacji drewnianej architektury w Paśmie Otwockim. Problematyka badawcza i konserwatorska
The Significance of Decorative Boarding in the Periodisation of Wooden Architecture in the Otwock Region. Research and Conservation (Summary)

ELŻBIETA SZMIT-NAUD
Farby dla konserwatorów malarstwa – właściwości aplikacyjne i stabilność
Paint for Conservators of Paintings – Application Properties and Stability (Summary)
MICHAŁ MATUSZCZYK
Wybrane migrujące i lotne inhibitory korozji w konserwacji i restauracji obrazów współczesnych z elementami metalowymi
Selected Migratory and Vapour Corrosion Inhibitors in the Conservation and Restoration of Contemporary Paintings with Metal Elements (Summary)

ANNA DOBRZYN
Ochrona dziedzictwa kultury we Francji
The Protection of Cultural Heritage in France (Summary)

IWONA WILDNER-NUREK
Z dziejów ewidencjonowania zabytkowych parków i ogrodów w Polsce
From the History of Inventories of Historical Parks and Gardens in Poland (Summary)


WSPOMNIENIE
POSTHUMOUS REMINISCENCES

KAMIL ZEIDLER Jan Piotr Pruszyński (1941-2008)
Reminiscence about Jan Piotr Pruszyński (Summary)


KONFERENCJE
CONFERENCES

SZYMON NOWACZYK
Projektowany Biskupiński Park Kulturowy jako forma ochrony dziedzictwa archeologicznego
The Planned Biskupin Cultural Park as a Form of Protecting the Archaeological Heritage (Summary)


BIOGRAFIE
BIOGRAPHIES

WOJCIECH KURPIK
Jubileusz 80-lecia profesora Jerzego Ważnego, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk


PIŚMIENNICTWO
LITERATURE

BARBARA TUCHOŁKA-WŁODARSKA
Dorota Szymczak,„Srebrny ołtarz darłowski. Der Rügenwalder Silberaltar” Dorota szymczak, “The Silver Altar in Darłowo” (Summary)