Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Ochrona Zabytków 4/2005

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Ochrona Zabytków lub Spisy treści 2005


okładka numeru 4/2005


ARCHITEKTURA
ARCHITECTURE


PIOTR M. STĘPIEŃ
Wybrane problemy konserwacji i ekspozycji antycznych zabytków Rzymu
Selected Problems of the Conservation and Exposition of Classical Monuments in Rome (Summary)

JAN TAJCHMAN
Konserwacja ruin historycznych. Uwagi o metodzie
The Conservation of Historical Ruins. Remarks on the Method (Summary)

MALARSTWO
PAINTING


BOGUMIŁA J. ROUBA, EWA DOLEŻYŃSKA, JOANNA ARSZYŃSKA, RENATA SZELWACH
Problematyka technologiczna i konserwatorska dzieł malarskich Xawerego Dunikowskiego
The Technology and Conservation of Canvases by Xawery Dunikowski (Summary)

DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE
NON-MATERIAL HERITAGE


ANDRZEJ CHODUBSKI
Wartości kulturowo-cywilizacyjne w rozwoju tożsamości Gdańska
The Cultural-civilisational Values of the Development
of the Identity of Gdańsk (Summary)

ARCHEOLOGIA
ARCHAEOLOGY


HANNA DOROTA MACKIEWICZ
Średniowieczne domy na garnkach w świetle badań archeologicznych w Nidzicy
Mediaeval Houses on Pots in the Light of Archaeological Excavations in Nidzica (Summary)

NEKROPOLIE
NECROPOLISES


MACIEJ SŁOMIŃSKI
Cmentarz Centralny w Szczecinie. Zarys problematyki konserwatorskiej
Central Cemetery in Szczecin. Conservation Outline (Summary)

TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIES


ADAM KRAJEWSKI, PIOTR WITOMSKI
Videoendoskopia jako metoda oceny stanu drewnianych konstrukcji w zabytkach
Videoendoscopy as a Method of Assessing the State of Wooden Constructions in Historical Monuments (Summary)

KOMUNIKATY
COMMUNIQUES


MARGERITA SZULIŃSKA
Piątki Konserwatorskie na Zamku Królewskim w Warszawie. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego miast mazowieckich w świetle programów rewitalizacji
Conservation Fridays at the Royal Castle in Warsaw.
The Protection and Promotion of the Cultural Heritage of Mazovian Towns in the Light of Revitalisation Programmes (Summary)

PIŚMIENNICTWO
LITERATURE


ANNA KALINA
Polska w starej fotografii
Poland in Old Photographs (Summary)

IGA MALAWSKA
Stanisław Pasiciel, „Zespół klasztorny franciszkanów i klarysek
w Gnieźnie”
Stanisław Pasiciel, “Franciscan and Poor Clare monastic-convent complex in Gniezno” (Summary)