Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Odra

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Polityka i społeczeństwo

papierowe miesięczniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.odra.net.pl
e-mail: odra@odra.net.pl, sekretariat@odra.net.pl
redakcja:
red. nacz.: Mieczysław Orski
adres: Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław
tel: (0-71) 3435516, 3447737
fax: (0-71) 3435516, 3447737

Kontakt z wydawcą

wydawca: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
adres: Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław

ISSN: 0472-5182
rok założenia: 1961
periodyczność: miesięczniki
medium: papierowe
format: B5
objętość: 130 stron
nakład: 4000 egzemplarzy

Opis

ODRA – miesięcznik wydawany przez Bibliotekę Narodową i Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu – ukazuje się od 1961 roku. W latach 70. pismo zaskarbiło sobie uznanie odkrywaniem „białych plam” najnowszej historii (przez m.in. K. Moczarskiego, H. Krall), tocząc często boje z cenzurą; obecnie kontynuuje zainteresowanie różnymi meandrami historii XX wieku – jest cenionym forum dyskusji dotyczących aktualnych tematów i problemów polskich i międzynarodowych; w dyskusjach tych w formie esejów, wywiadów, artykułów prezentują swe poglądy najwybitniejsi polscy i zagraniczni badacze, pisarze, artyści. W katalogach ODRY znajdują się wypowiedzi programowe, artykuły, felietony autorów tej miary co J. Grotowski, Cz. Miłosz, Z. Herbert, G. Herling-Grudziński, M. Białoszewski, S. Lem, R. Kapuściński, a ostatnio publikują tu m.in. T. Różewicz, W. Szymborska, W. Odojewski, J. Kozielecki, J.M. Rymkiewicz, J. Kornhauser, J. Miodek, E. Balcerzan i uczeni wielu dziedzin o międzynarodowej sławie. ODRA wprowadza w arkana nowej myśli filozoficznej (w ostatnich latach: S. Žižek, R. Shusterman, R. Rorty, E. Morin, R. Scruton, P. Sloterdijk, Ch. Mouffe), prezentuje, omawia i interpretuje w działach krytycznych najnowszą literacką twórczość krajową i zagraniczną, promuje utwory młodych pisarzy i artystów (od pewnego czasu w dodatku „8 Arkusz Odry”) kraju; co miesiąc piszącym rad udziela K. Maliszewski w „Pocztówkach literackich”, pismo posiada dział informacji kulturalnej, dostarczający wiedzy o wydarzeniach artystycznych, festiwalach, konkursach literackich itp. w różnych ośrodkach kraju i za granicą.

Prenumerata

I kwartał 2012- 24 zł

II kwartał 2012- 24 zł

I półrocze 2012- 48 zł

II półrocze 2012- 40zł

Cały rok- 88 zł

Prenumerata redakcyjna z wysyłką za granicę wynosi 220 zł(pocztą zwykłą)i 295 zł(pocztą lotniczą)

Wpłaty przyjmuje Odział Krajowej Dystrybucji Prasy "RUCH" SA na konto:
PKO SA IV O/Wwa 12401053-400603347-2700-4011112-001
lub Kasa Oddziału

Numery archiwalne można zamawiać w cenie 5 zł+ koszt wysyłki

Wpłat należy dokonywać na wyżej podane konto, podając swój dokładny adres.

Spisy treści

2000

Odra 2/2000
Odra 4/2000
Odra 5/2000
Odra 6/2000
Odra 7-8/2000
Odra 9/2000
Odra 10/2000
Odra 11/2000
Odra 12/2000

2001

Odra 1/2001
Odra 2/2001
Odra 3/2001
Odra 4/2001
Odra 5/2001
Odra 6/2001
Odra 7-8/2001
Odra 9/2001
Odra 10/2001
Odra 11/2001
Odra 12/2001

2002

Odra 1/2002
Odra 2/2002
Odra 3/2002
Odra 4/2002
Odra 5/2002
Odra 6/2002
Odra 7-8/2002
Odra 9/2002
Odra 10/2002
Odra 11/2002
Odra 12/2002

2003

Odra 1/2003
Odra 2/2003
Odra 3/2003
Odra 4/2003
Odra 5/2003
Odra 6/2003
Odra 7-8/2003
Odra 9/2003
Odra 10/2003
Odra 11/2003
Odra 12/2003

2004

Odra 1/2004
Odra 2/2004
Odra 3/2004
Odra 4/2004
Odra 5/2004
Odra 6/2004
Odra 7-8/2004
Odra 9/2004
Odra 10/2004
Odra 11/2004
Odra 12/2004

2005

Odra 1/2005
Odra 2/2005
Odra 3/2005
Odra 4/2005
Odra 5/2005
Odra 6/2005
Odra 7-8/2005
Odra 9/2005
Odra 10/2005
Odra 11/2005
Odra 12/2005

2006

Odra 1/2006
Odra 2/2006
Odra 3/2006
Odra 4/2006
Odra 5/2006
Odra 6/2006
Odra 7-8/2006
Odra 9/2006
Odra 10/2006
Odra 11/2006
Odra 12/2006

2007

Odra 1/2007
Odra 2/2007
Odra 3/2007
Odra 4/2007
Odra 5/2007
Odra 6/2007
Odra 7-8/2007
Odra 9/2007
Odra 10/2007
Odra 11/2007
Odra 12/2007

2008

Odra 1/2008
Odra 2/2008
Odra 3/2008
Odra 4/2008
Odra 5/2008
Odra 6/2008
Odra 7-8/2008
Odra 9/2008
Odra 10/2008
Odra 11/2008
Odra 12/2008

2009

Odra 1/2009
Odra 2/2009
Odra 3/2009
Odra 4/2009
Odra 5/2009
Odra 6/2009
Odra 7-8/2009
Odra 9/2009
Odra 10/2009
Odra 11/2009
Odra 12/2009

2010

Odra 1/2010
Odra 2/2010
Odra 3/2010
Odra 4/2010
Odra 5/2010
Odra 6/2010
Odra 7-8/2010
Odra 9/2010
Odra 10/2010
Odra 11/2010
Odra 12/2010

2011

Odra 1/2011
Odra 2/2011
Odra 3/2011
Odra 4/2011
Odra 5/2011
Odra 6/2011
Odra 7-8/2011
Odra 9/2011
Odra 10/2011
Odra 11/2011
Odra 12/2011

2012

Odra 1/2012
Odra 2/2012
Odra 3/2012
Odra 9/2012
Odra 10/2012
Odra 11/2012
Odra 12/2012

2013

Odra 1/2013
Odra 2/2013
Odra 3/2013
Odra 4/2013
Odra 5/2013
Odra 6/2013
Odra 7-8/2013
Odra 9/2013
Odra 10/2013
Odra 11/2013
Odra 12/2013

2014

Odra 1/2014
Odra 2/2014
Odra 3/2014
Odra 4/2014
Odra 5/2014
Odra 6/2014
Odra 7-8/2014
Odra 9/2014
Odra 10/2014
Odra 11/2014
Odra 12/2014

2015

Odra 1/2015
Odra 2/2015
Odra 3/2015
Odra 4/2015
Odra 5/2015
Odra 9/2015
Odra 10/2015
Odra 11/2015
Odra 12/2015

2016

Odra 1/2016
Odra 2/2016
Odra 3/2016
Odra 4/2016
Odra 5/2016

Wybrane artykuły

Omówienia z „Witryny”